tirsdag den 27. marts 2007

Kontrol

Kommentar til denne artikel i Politiken:

Regeringens kontrolmani har trukket dybe spor over Danmark. Højrefløjens mistro overfor statsmagten bliver i statens hænder til mistro overfor borgerne. Derfor vil en højrefløjsregering, når den præsiderer over et velfærdssystem den ikke kan afskaffe, gøre hvad den kan for at kontrollere dette system. Det er ligetil. En højrefløjsregering går ud fra mistro og ikke tillid til borgerne, ligesom et højrefløjsparti ideologisk går ud fra mistro til staten og sine medmennesker.

Derfor er det grotesk at læse Troels Lund Poulsen sige:

»Når tre ud af fire offentlige chefer advarer mod en mere central styring, så skal vi altså høre efter. De her folk har fingrene nede i arbejdet, og hvis man som chef ikke oplever, at man har frihed til at drive lederskab, så mister man motivationen, og det går naturligvis udover kvaliteten. Derfor advarer jeg også imod Socialdemokraternes minimumsstander, som netop vil fjerne lederansvaret ude omkring i landet«, siger politisk ordfører Troels Lund Poulsen.

Om Troels Lund Poulsen ikke er klar over, at VKO har haft regeringsmagten siden år 2000, og i den grad selv har stået for kontrolmanien, skal jeg ikke kunne sige. Og dog. Han fyrer skidt af. Men hvad angår Socialdemokraternes minimumskrav kan jeg sige, at positive rettigheder er et skråplan. Der er ingen gud, der garanterer et liv uden kamp, og staten er ingen gud at stille i stedet. Rettighedsgarantier er per definition uflexible mht. hvor meget rigdom et land rent faktisk har. Hvis de kommer under pres fordi velstanden falder, vil man hurtigt komme ud i økonomiske tvangstræk der stækker handlefriheden, ligesom skattestoppet gør i øjeblikket.

Og mere: Hele filosofien bag positive rettigheder er krævende. Det er grundlæggende sygt at stille personlige krav over samfundets ve og vel, og vidner om et velfærdssamfund, der er gået fra solidaritet til egoisme. Socialdemokraterne burde tænke over John F. Kennedys ord:

Ask not what this country can do for you, ask what you can do for this country.

0 kommentarer:

Send en kommentar