torsdag den 31. maj 2012

Aftenens tanke

Det er et mysterie, at en rød regering går tilbage på at føre blå politik.

mandag den 28. maj 2012

Kold krig i varme lande

Det burde nævnes oftere, at borgerkrigen i Syrien er frontlinje i den kolde krig, som Saudi-Arabien og Israel i løst forbund fører mod Iran. Jeg stiller spørgsmålstegn ved det kloge i, at vi her er på Saudi-Arabien og Israels side.

Saudi-Arabien er den primære kraft i radikaliseringen af islam gennem udbredelsen af wahhabisme, en ekstremistisk udgave af sunni-islam. Israel er en af de primære drivkrafter bag konflikten ml USA og den muslimske verden. Iran er mest shi'a og har ingen eller minimal religiøs indflydelse på sunni-muslimer, som udgør ml 75 og 90% af alle muslimer. Iran har kun fundet politisk genlyd på 'gaden', som det hedder, fordi det i kraft af sin egen overbevisning om Irans islamiske republiks fortræffeligheder har en forkærlighed for at stikke fingre i øjnene på stormagter verden over.

Konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien er gammel som arvesynden. Wahhabismen ser shi'a-islam som kættersk, og der er en masse shi'a-muslimer i den østlige del af den arabiske halvø, der bliver behandlet dårligt af sunni-herskerne. Og f.eks. Bahrain har tidligere været iransk territorie. Striden mellem sunni og shi'a går tilbage til islams skabelse, og Mellemøstens historie har ofte haft indslag af krige mellem øst og vest for Mesopotamien - i dag bedre kendt som Irak. Så scenen er sat.

Mit syn på Syrien er, at det er en opstand, der er blevet til en borgerkrig. Borgerkrige skal afgøres så hurtigt som muligt, for jo længere de pågår, jo mere ødelægger de, og borgerkrige er noget af det mest ødelæggende, der findes. Bare fordi en side er den stærkeste og slår flere uskyldige ihjel end den anden side, behøver vi ikke holde med den anden side. Den anden side får i det her tilfælde hjælp fra Iraks sunni-islamiske ekstremister, der har hærget Irak i det sidste årti med terrorbomber. Det er ikke flinke mennesker.

Med sine oliepenge til wahhabistiske moskéer er Saudi-Arabien en langt større trussel mod Europa og resten af verden end Iran med sine ikke-eksisterende atomvåben. Så hvorfor er det egentlig, at vi blander os i det her?

Yemen også: USA bomber gladeligt yemennitiske shi'a-muslimer på Saudi-Arabiens opfordring. Bomber fra luften er altså ikke skidesmarte, hvis man vil bekæmpe terrorisme. Det er nok heller ikke det, det drejer sig om.

lørdag den 19. maj 2012

Hvis eliten ellers kunne bestemme sig

Kortere Kathrine Lilleør
Grækenlands Tsipras er muligvis en diktator.
Kortere Frederik Wiedemann (hvem? blogger på Politiken?)
Demokratiet er i vejen for løsningen. Bare se Grækenland og ham Tsipras de har valgt.

fredag den 18. maj 2012

Dagens tanke

Jeg mistænker, at de, der i dag
  • insisterer på nedskæringer på det offentlige som svaret på alt, 
  • synes euroen er dejlig eller gjorde det engang, 
  • går ind for diverse terrorkrige mod muslimske lande, og 
  • ikke ville høre tale om en boligboble, 
er de samme type mennesker som dem, der engang mente, at
  • 1. Verdenskrig ville være overstået på et par uger, 
  • det ville være uansvarligt at forhandle om fred, for det kunne risikere sejren, der er lige om hjørnet,
  • man skal for alt i verden holde fast i guldfoden,
  • Versaillestraktaten er fin, tyskerne var selv ude om det.

Kun fjolser har planer

Hvis der skulle være en makroøkonomisk plan for, hvordan strategien om at skære ned skal hjælpe på de interne ubalancer i eurozonens handel, så er det ved at tvinge lønnen ned i landene med de dårligste økonomier, så de bedre kan konkurrere med de stærkere lande. Og det skal ske ved høj arbejdsløshed. Med andre ord skal folk gå ned i løn af frygt for at blive arbejdsløs.

Det er ikke det, de siger, og nok heller ikke det, de tænker. De tænker, at de store offentlige underskud ikke er pga. kæmpe arbejdsløshed pga. faldende privatforbrug pga. privatsektorens gældsboble, der sprang. Der var ingen boligboble. I stedet drejer det hele sig om, at det offentlige er ineffektivt, og at der bliver flere gamle og færre unge.

Virkeligheden viser, at en sådan lønnedgang går meget, meget langsomt, hvis overhovedet, selv under meget høj arbejdsløshed. Så Europa er fkd.

Nu går det hurtigt

EUObserver:
The European Central Bank Wednesday said it would temporarily stop offering liquidity to four unnamed Greek banks considered insolvent.
Lad os se om Krugman får ret...

Dette er internettet

Det her mener jeg er bs:
En tredjedel af den offentlige gæld i EU-landene kan således føres direkte tilbage til de redningspakker, som finanssektoren fik efter deres uansvarlige hærgen i 00’erne.
Det gælder for Irland, men så vidt jeg ved ingen andre. Redningspakker, som jeg som udgangspunkt forstår som billige lån eller lånegarantier til bankerne, kan kun skabe mere offentlig gæld, hvis bankerne tager lånene og/eller garantierne og går ned alligevel. Det skete i Irland, der fik +30% af BNP ekstra oven i statsgælden på den konto, men andre steder i langt mindre grad. LTRO, synonymet for den billion euro, ECB gav til bankerne i vinters, kom ikke fra staterne, mem var frisktrykte penge, så de kan højst give ECB en ligegyldig gæld - ligegyldig, fordi ECB altid bare kan trykke flere penge.

Min pointe er, at når man fyrer en sådan påstand af, så bør der være et link til dokumentation for påstanden. Dette er internettet, og man kan linke til andre tekster og alt muligt. Lars Trier Mogensen er en af de få i dagspressen, der har opdaget sammenhængen mellem euroledelsens nedskæringsideologi og Europas dårlige økonomi. Det hjælper ikke sagen, når han laver sådan en fætter.

onsdag den 16. maj 2012

Hvis jeg var kalif i stedet for kaliffen...

...så ville jeg tilbyde Grækenland økonomisk hjælp til at komme ud af euroen. Jeg mistænker, at Det Blå Europa i stedet vil lægge landet i ruiner for den største synd: ikke at betale gæld.

Nag nag nag nag nag nag nag ag ag ag g

Der bliver skrevet så meget lort om Grækenland og euroen i øjeblikket; jeg kan ikke overskue at slå ned på noget bestemt. Jeg beundrer Dean Baker, der går i brechen dag efter dag. Hvordan bliver manden dog ved?

tirsdag den 8. maj 2012

Kortere Politiken

Midtens apati giver rum til ekstremister i Europa
Ved at stemme på andre end midterpartierne, der ikke har været gode nok til at forklare det smarte ved en nationaløkonomisk dødsspiral, vender den græske middelklasse ryggen til demokratiet.

fredag den 4. maj 2012

Kortere Jyllands-Posten

Politisk økonomi:
Finansministeriet har arbejdet for venstrefløjen ved at antage for store statsunderskud 2011-2013, så de ser bedre ud, når underskuddene ikke har været så store alligevel.

Lolwut? Ser regeringen da godt ud?

Lad os se længere tilbage.
bla bla bla Helt tydeligt står det frem i [vismændenes] prognose fra efteråret 2007, hvor væksten i Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) blev skudt til at blive 1,6 procent i 2008. Men det viste sig at gå meget værre, og væksten blev ifølge Danmarks Statistiks seneste opgørelse på minus 1,1 procent – altså et fejlskud på ikke mindre end 2,7 procentpoint. Det Økonomiske Råd var dog langtfra alene om at overse alvoren af den finansielle krise. Også Finansministeriet var alt for optimistiske i dets prognoser og skød den økonomiske vækst til at blive 2,4 procentpoint højere, end den rent faktisk blev. 
Denne også.
Et tocifret milliardbeløb er ikke bare en uskyldig regneskævert, men »et markant fejlskøn«, siger Danmarks økonomiske overvismand, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Han reagerer på nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) sidste år stod bag et fejlskøn på 43,6 milliarder kroner. (...)

Finansministeren fortalte i februar 2010 EU-kommissionen, at Danmark ved årsskiftet ville have et underskud på det offentlige budget på 94,4 milliarder kroner, svarende til 5,5 procent af bruttonationalproduktet (BNP).
FM er bare dårlige til at regne. Hvilket burde bekymre.

...10,9...

Eurozonens arbejdsløshedsprocent. Italien begynder også at synke.
"Det er især de italienske tal, der falder som en sten. Det er langt værre end ventet. De styrtdykker til et niveau, der indikerer, at den italienske recession fortsætter med fornyet styrke. Det er superkritisk for Italien og selvfølgelig også for det bredere perspektiv," siger en wanker.
Tror, at Hollande bliver en stor skuffelse. Ligesom Schröder, Blair, Zapatero, Thorning, Obama.