søndag den 31. juli 2011

Det er ofrenes skyld

Sørine Gotfredsen, fast skribent i Berlingske, har skrevet en begrundelse for Breivik - dette er essensen:
Ekstremismen skabes gennem følelsen af på grund af indvandring at være truet på eksistensen, og det kan man godt affeje som primitivt og hysterisk, men det er virkeligheden, og den skal tages alvorligt.
Ja, det er vigtigt at forhindre terror. Det er en alvorlig sag. Det er også rigtigt, at der vil være den slags mennesker - specielt i en globaliseret tidsalder - som føler sin kulturelle identitet under pres, og som derfor vil slå ud.

Det betyder dog ikke, at vi er truet på eksistensen. Vestlig popkultur har invaderet hele verden, alt imens muslimer herhjemme assimileres, som man kunne forvente over tid. Indvandrere yngler ikke længere som rotter; fødselsraten er dalet voldsomt.

Hvis Gotfredsen mener, at det er virkeligheden, at vi trues på eksistensen, så er det kun metoderne, der adskiller hende fra Breivik. Hun skriver, han skyder. Onde, kulturmarxistiske tunger vil endda påstå, at det er skribenter som Gotfredsen, der er ansvarlige for at plante sådanne forskruede tanker i hovedet på bødler som Breivik.

Den borgerlige presse var ellers godt i gang med at fraskrive sig enhver medskyldighed i massakren. Når man så trykker en kronik, som bekræfter Breiviks verdensbillede og siger, at vi selv var ude om det, så bliver det svært.
Da Anders Breivik havde opgivet det politiske system, besluttede han at gribe til mere kontante midler, og han vil sandsynligvis blive efterfulgt af andre med samme følelse af at være omgivet af lovgivere, der møder ethvert problem med talen om endnu mere rummelighed. (...)
("Mere kontante midler" som eufemisme for massedrab. Klasse.)

"Det politiske system" er demokratiet. Hvis man vil noget, så må man overbevise andre med ord. Hvis man ikke føler sig repræsenteret, er det måske fordi man ikke har så mange meningsfæller, at man kan opnå repræsentation. Det er psykopatisk at slå folk ihjel, fordi man ikke får sin vilje. Men det er en psykopati, som kan fremmanes gennem længere tids dehumanisering af politiske modstandere.

torsdag den 28. juli 2011

Truslen er tværatlantisk

Fra Politiken, under overskriften 'Terrortruslen kommer fra islamister og separatister':
Europol vil i lyset af terrorangrebet i Norge sætte større fokus på truslen fra højreekstremister, fordi tragedien viser, at terrorangreb kan komme fra alle ekstreme miljøer. Men Søren Kragh Pedersen understreger samtidig, at det er meget usædvanligt, at højreekstremister udfører store terrorangreb.
Men det er ikke usædvanligt i USA, og hvis nogen af alle de her terroreksperter og politikere gad læse Breiviks manifest, ville de måske opdage, at det miljø, som terroren har fundet inspiration i, og som Information gør udmærket rede for her, er tværatlantisk og spænder både Europa og USA. Der er faktisk tale om en multinational bevægelse, så man må tale med efterretningstjenester i andre lande også.

mandag den 25. juli 2011

Sommerregn

Jeg er meget påvirket af massemordet i Norge. Man mærker, at man er et menneske.

søndag den 24. juli 2011

Den villige bøddel

Hvad er den dybere grund til, at Breivik angreb et socialdemokratisk ungdomsparti og f.eks. ikke en moské? En Daily Kos-blogger, LeftCoastBreakdown, har svaret:
[Anders Breivik] surrounded himself with others who believed as he did that his nation, his culture, his race was under attack by an enemy. His enemy was the same enemy that gets identified night after night on Fox and talk radio and web forums; the dreaded liberal, the socialist, the communist, whatever the term of insult they are using that day. (...)
Det er ikke anderledes end Krarups verdensbillede. Krarup taler om kulturradikale, Breivik siger kulturmarxister.
Most nefarious to people like Breivik are the fifth columnists; people who look and speak like him, who should be on his side, but who refuse to go along with his world view. The Labor Party and its children are even worse then the immigrants he despised, because they were the ones inside the gates offering up Norway to its destruction. In the same vein, when another Christian fundamentalist soldier, Jim Adkisson of Knoxville, wished to strike against a secular society, he opened fire in a Unitarian church, because liberal Christians were even worse then unbelievers. They weren't just enemy soldiers, but traitors in the very midst of the society he believed belonged to him and his like. They had to die.
Her kan man også tænke på, hvordan Naser Khader bliver behandlet af andre muslimske danskere.
Eliminationist rhetoric is not the purview of any one ideology. In the 20th century, many political schools considered left-wing or progressive also used exactly such rhetoric. From the Cultural Revolution to the Weathermen, they saw the opponents to their often laudable goals to be less then human, stumbling blocks made flesh who simply had to be removed from the equation by any means necessary. But in Western societies this tradition of left-wing eliminationism has long been seriously out of fashion.
Eliminationisme er den tanke, at ens politiske modstandere ikke bare er dumme eller endda handler i ond tro. Det er, at modstanderne er en kræftsvulst, som skal skæres væk - enten ved at holde dem ude af offentligheden gennem censur, eller ved direkte fysisk udryddelse - for at beskytte gruppens renhed.
It's not on the nationalist right.

Every few months another attack happens. Knoxville or Tacoma, Pittsburgh or Austin. Another foot soldier exercises the courage of his convictions and strikes against those he is told over and over again are his enemy. Over and over again, many dismiss these men as insane when they are not, even if they are often marginal figures, as vanguards frequently are (Horst Wessel was hardly a saint).
Myten om den ensomme ulv. Det hører vi allerede om Breivik, og vi har hørt det mange gange før om islamistiske terrorister.

Her kommer pointen:
Over and over again, those who foment this culture of hatred, when faced with the fruits of their labor, tisk tisk and add their own week reeds to the chorus of condemnation. They proclaim that their words are never meant to incite violence, that their viewpoint is only to be acted upon in a democratic framework. Then the next day they go back to denouncing that same democratic framework as impossibly corrupted, stacked against good people by the evil ones who must be stopped at any cost.
Carsten Agger har gravet nogle fine eksempler på denne type voldsfaciliterende retorik frem fra Lars Hedegaard. Jeg kan også nævne Nicolai Sennels, som tidligere bloggede på JP. Et af hans indlæg drejede sig om den kommende borgerkrig i Europa. Det blev gengivet med forfatters tilladelse på Document.no, som Breivik også frekventerede. Jeg citerer:
3. Verdenskrig bliver ikke en konventionel krig, hvor lande slås på tværs af grænser. Det bliver en krig mellem muslimer og ikke-muslimer i vores egne byer. Der vil ikke være fronte, hvor civile kan leve relativt trygt og uberørt af kampenes gru, hvis bare de holder sig i sikker afstand fra krigshandlingerne – for de vil ske på vores egne gader og stræder. (...)

En negativ spiral af gengældelsesangreb, gidseltagning og generelt ukontrolabel uro vil kendetegne både store og mindre byer, hvor der findes muslimske områder. (...)

Vi vil se stadigt flere selvtægtsgrupper blandt danskerne. Det vil være en blandet flok, men de vil alle være motiveret af ønsket om “gøre noget!”. (...)

Op mod halvdelen af befolkningen i vestlige lande tror ikke, at denne voldelige konflikt kan undgåes. Men modsat fanatiske muslimer, så ønsker vi den ikke. Men skulle konflikten være uundgåelig, så hellere før end senere.
Breiviks tilføjelse var, at borgerkrigen også føres mod kulturmarxisterne / multikulturalisterne, deraf de døde ungdomspolitikere. Og da han så krigen som uundgåelig - Sennels giver her ikke sin mening til kende om den sag - ville Breivik 'gøre noget', når nu politikerne ikke ville. For at se, hvor udbredt dette er, skal man blot begive sig hen til en hvilken som helst landsdækkende, dansk avis og læse kommentarerne. Ekstrabladet har rigtig mange. Her er fra den første side:
- Det er præcis typer som dig, der har fået ham til at kamme helt over, og begå denne utilgivelige gerning, men det er folk som dig, der har puttet geværet i hånden på ham..

- jeg er helt enig dette er muligvis en reaktion på en regering der åbner dørene for en masiv invandring der intet godt bringer med sig folk bliver fustreret det er forfærdeligt det der er sket men som der er skrevet i artiklen så får folk nok at de reagerer sådan er forfærdeligt men det kunne være vores politikere skulle tænke sig om

- Selvfølgeligt må det ikke ske igen, men sålænge vi accepterer folks ret til at have og vise holdninger som virker direkte nedbrydende på civilisationen som vi kender den, sålænge vil vi leve med risikoen for en gentagelse af terroren.

- Så længe venstrefløjen ønsker at rede hele verden på bekostning af nationale værdier for vore kulturberigere, så vil det skabe en større og større frustration hos højrefløjen. Det er da logisk at poler skaber modpoler - så siger eksemplet fra Norge blot noget om hvor størke polerne er blevet.
Osv. Breiviks handlinger er helt i tråd med disse meninger. Han kommer ikke fra rummet. Det er ikke en gal mands værk, men har sin egen logik, som mange andre også deler. Når Breivik kommer for retten, vil han benytte lejligheden til at forklare sine handlinger - ifølge Breiviks manifest er muligheden for at nå ud til flere ved en retssag en af de primære grunde til terrorangrebene. Vi vil nok opleve et menneske med meget faste overbevisninger. Hvis han er tosset, er det fordi hans overbevisninger er det.

-----

PS. At søge at eliminere modstanderen fra debatten er ikke forbeholdt den ekstreme højrefløj. Her har venstrefløjen været særligt hård ved DF op gennem 90'erne. DF er nu i stedet de første, der vil lukke munden på kritikere; eksemplerne er mange. Skillelinjen er, når man omtaler vold mod modstanderen som en mulighed. Ikke fordi man selv synes, at det er en god idé, men det kunne jo tænkes, at andre ville.

En dårlig dag

På arbejde var der over frokost en samtale om indvandring, kriminalitet, kultur, osv. En historie blev fortalt; om en makedoner, der var vokset op i Danmark som helt normalt dansker, med pæredansk accent og pæredanske venner. Han vendte så tilbage til Makedonien. En ven besøgte ham siden og spurgte, hvordan det gik med hans søster. Vennen fik som svar, at han ville blive slået ihjel, hvis han spurgte til søsteren igen.

Det blev så fremført, at det var pga. den kulturelle baggrund, for ingen, der var vokset op i det pæredanske Danmark, ville sige sådan.

En kollega blev så sur og sagde, at det kunne man ikke bare sige; det var racistisk. Vennen burde have spurgt, om makedoneren havde haft en dårlig dag, når han sagde sådan - underforstået at det var derfor, han sagde det om søsteren, og ikke pga. en meget gammeldags holdning til kontakt mellem kønnene, som var del af makedonsk kultur.

Havde Breivik også en dårlig dag?

Jeg har siddet og læst indlæg og kommentarer på forskellige danske, muslimhadske blogs - de mest populære, altså. Jeg falder over dette fra Snaphanen om den norske pendant Document.no. Her har Breivik kommenteret om siden:
Document.no has developed into a kind of moderate cultural conservative think tank where moderate cultural conservatives exchange thoughts and make comments on the articles posted. Hans likes to criticise cultural Marxist media (MSM) but is unwilling to present any solutions or to contribute to any form of consolidation of an “alternative”.
Breivik finder senere løsningen. Det er også det, som den genopståede Citizen har spurgt danske civilisationskrigere om mange gange: Hvis islam er problemet, hvad er så løsningen? Det er det her.

Man vil sige, at der var tale om et tosset menneske, som handlede alene, eller at man må forvente den slags reaktioner, så længe politikerne bliver ved med at lukke flere indvandrere ind. Det lyder meget som den slags, man plejer at høre i forbindelse med muslimsk terrorisme: isolerede galninge, eller en reaktion på islamofobi og en nedværdigende tilværelse i et fjendtligt samfund.

Det er ikke nødvendigvis forkert. Men møget har i begge tilfælde grobund i et paranoidt, ekstremistisk livssyn, og det skal man hverken tage fejl af eller efterrationalisere. Man skal tværtimod analysere det, uanset hvor meget det går ens bekvemmelighed på. Makedonerens udfald var selvfølgelig pga. påvirkning fra hjemlandets samfundsværdier, ligesom islamistisk terrorisme har udspring i muslimsk historie, kultur og religiøs praksis. Breiviks handlinger udspringer af det livssyn, der trives blandt muslimhadere, hvor landsforræderiske kulturradikale er med til at afvikle europæiske nationer til gavn for islam. Han gik bare hele vejen. Lad os ikke lade som andet.

Fra Breiviks video

Andreas Behring Breivik, terroristen fra Norge, har lavet et videomanifest til sin udåd. Den er lagt op her, hvis man vil se den. Den bliver nok taget ned inden længe. Emblemet til højre er fra videoen. Det går:

MARXIST HUNTER
- KT -
Special Issue
ENGLAND
Permit No. 08-1968
MULTICULTI TRAITOR HUNTING PERMIT
VALID FOR CATEGORY A, B & C ONLY
Tagging Not Required
- No Bag Limit -
1999-2083

Altså et jagttegn på multikulturalister, uden begrænsning. Her et par afskrifter fra videoen med tidskoder.

9:56
As of 2002-2005; it is now too late, demographically impossible to be specific, to stop the Multiculturalist Alliance democratically as they continue to "import" millions of "voters". In addition, the Muslim population continues to grow explosively and will trigger a "phase 2 civil war" in Western Europe sooner than expected.

Patriotic W. Europeans are arming themselves for the turmoil that is destined to come, and while it is still possible to acquire arms legally.

There is an old saying: with strife comes opportunity. Continued Islamisation is likely to bring us, the cultural conversatives, back to power in Europe sooner than most people might think. It will in fact be a possibility as early as 2025.
10:05
The Conservative Revolution

The European civil war, 1999-2083
The Multiculturalist Elites will be defeated
and Islam will again be banished from Europe.
10:55
Knights Templar Europe
Opposes all hate ideologies

- Cultural Marxism/multiculturalism: the anti-European hate ideology
- Islam(ism): the anti-kafr hate ideology
- Nazism: the anti-Jewish hate ideology
11:28
Needless to say, my brother; we, the cultural conversatives of Europe have a lot of work to do...

Many of our patriotic brothers and sisters are required to continue to embrace martyrdom until the day we manage to liberate our countries.

And if the multiculturalist elites of Europe continue to refuse to voluntarily transfer political and military power to our conservative revolutionary forces...

Then WW2 is likely going to appear as a picnic compared to the coming carnage.
11:38
Before we can start our Crusade...

We must do our duty by decimating cultural marxism!
11:48
The first rain drop marks the coming of a great and unstoppable cultural conservative tidal wave. This tidal wave will cleanse Western Europe of cultural Marxism and will result in the banishment of Islam for the third time.

The European tree of liberty will be refreshed by the blood of our patriots and of the Marxist tyrants. This civil war will last several decades but we will succeed.

Never forget that we fight so that you and your children can remain free. For a future Europe safe from the tyranny of cultural Marxism and of Islam. A Europe worth dying for. A cultural model similar to that of Japan and South Korea - which is not far from cultural conservatism and nationalism at its best.

Celebrate us, the martyrs of the conservative revolution, for we will soon dine in the Kingdom of Heaven.
Der er altså ikke tale om en nazist, men en civilisationskriger. Den første terrorist, som kommer ud af det islam- og humanisthadende miljø, vi også har i Danmark. En, der så er gået længere end andre i sin fortolkning af "den kommende borgerkrig". Men næppe den sidste.

lørdag den 23. juli 2011

Massemordet i Norge

Det er svært at give mening og ord til massemordet i Norge. Det er så ubeskriveligt forfærdeligt og afskyeligt. Jeg vil spekulere dette: Angrebet på Arbeiderpartiets ungdomsorganisation må være politisk. Ellers giver det ikke mening. Vi ved også, at terroristen var højreorienteret kulturkriger og islamofob. Myrderierne må derfor hænge sammen med retorikken fra dette miljø om, at kulturradikale, multikulturalister og andre dhimmier er landsforrædere. Had fører til vold. Der bliver nok slettet en del indlæg i dag.

fredag den 22. juli 2011

Konkurrenceevnen

Det er sjovt, som et ord kan blive moderne. Konkurrenceevne blev slet ikke nævnt for nogle år siden, og nu er det noget, man bruger som synonym for at forbedre økonomien.

Det bliver det dog ikke mere uskyldigt af: Ordet implicerer, at arbejdere får for meget i løn, og man derfor ikke kan konkurrere med Kina. Derfor går det dårligt! Kina!

Det er noget vrøvl; og ren arbejdsgiverpropaganda. Langt det meste af EUs økonomi er indre handel, i det frie marked. Hvis alle prøver at undertrykke lønningerne - som Tyskland har gjort - falder forbrug og dermed efterspørgsel, og det er idiotisk i den depression, vi befinder os i nu, hvor efterspørgslen er faldet som en sten.

Men tro ikke, at det er dårligt for firmaerne. Jo lavere løn, jo flere penge til ejerne. På lang sigt er det dog skidt, netop fordi forbruget falder.

Vedr. Danmark: Vi har stadig kolossale overskud på betalingsbalancen, dvs. handel med udlandet. Hvis vi ikke havde som politik at binde kronen til euroen, ville den skyde i vejret og gøre konkurrenceevnen dårligere. I stedet vil vi opleve stadig mere inflation. Det er fandeme ikke i konkurrencen med udlandet, vi har problemer; det er dem, der ikke kan konkurrere med os.

Men med udløb af patenter på medicin og mangel på nye vidundermidler vil vores farmabranche nok bidrage med mindre fremover.

Hvis sult var en diktator

Hvis sult var en diktator, der gik på tv i spraglet tøj og truede med at slå millioner ihjel, ville den ikke have en chance, for så kunne man bombe løs og følge med i, hvordan kampen mod hungersnød gik på et landkort. Det er mere spændende.

torsdag den 14. juli 2011

Hvor vi er

Den ledende republikanske præsidentkandidat tror ikke, at en amerikansk statsbankerot vil betyde noget.

Guld & Gæld

Vi har en gældskrise i den vestlige verden. Efter syv fede år kommer syv magre, fordi der skal betales af på gælden i den private sektor. Faldende forbrug, recession, arbejdsløshed, yadayada. Arbejdsløsheden er dog af en sådan størrelse, at det ikke ville skabe skadelig inflation, hvis man blot trykkede en masse penge til at betale det offentliges gæld, fordi der pga. arbejdsløsheden ikke er noget lønpres. Det ville dog ikke skære ned på reformere det offentlige, og det ville heller ikke være meningen. Meningen ville være at afværge statsbankerot, spekulation i samme, og afvikle gælden.

Det kunne man gøre. Men eurolandene har bundet sig til euroen og kan ikke selv trykke penge længere. De må sørge for at balancere budgettet, selv om det skader økonomien, og ellers låne penge på markederne som andre. Det er næsten samme situation som dengang, man havde guldfoden: Al valuta skulle kunne veksles til guld. Den samlede mængde valuta var derfor bestemt af den samlede mængde guld, som centralbanken havde. Og det skabte fandens til situation under Depressionen, fordi budgetstramninger i en recession forværrer recessionen, som igen kræver flere budgetstramninger, osv.

(Højrefløjens fejlslutning er, at man kan balancere et statsbudget i en arbejdsløshedsplaget økonomi ved at skære ned: Det kommer der kun flere arbejdsløse af.)

Det er så der, eurolandene befinder sig nu. ECB opkøber i begrænset omfang statsobligationer fra den næste dominobrik for at afværge en hastig forværring. Kina laver også støtteopkøb, senest Italien. Men ellers er situationen den samme. Hvis ikke ECB begynder at trykke mange flere penge end nu, vil udkommet også være det samme. Og det vil nok ikke være så dårligt endda.

Kongens onde halvbror

Jeg følger ikke så godt med i Afghanistan, fordi det går så dårligt dernede. Jeg ved heller ikke hvad der skulle kunne ændre situationen. Så en middelalderlig begivenhed, hvor Karzais halvbror - som skulle have været mere korrupt end de fleste - bliver myrdet, er til historiebøgerne. Det er også sigende hvor lidt plads medierne ofrer på landet, selv når sådan noget sker. Alle har givet op nu, undtagen dem der slås.

Støt vore soldater - få dem hjem. Få dem hjem i al fald. Og føj så Afghanistan til listen over lande, vi har hjulpet ud i borgerkrig.

onsdag den 6. juli 2011

Bedre sent end aldrig

Fra EPN, under rubrikken 'gældskrisen':
EU vil stoppe gældsgambling

Det skal være slut med at spille på, om et land går ned eller ej.

Et lovforslag i EU-parlamentet vil lave restriktioner for handel med de såkaldte Credit Default Swaps, CDS'er, der afspejler markedets opfattelse af risikoen for en statsbankerot, hvormed investorer kan tjene penge på at et land drejer nøglen om. Det skriver Bloomberg News.
Man er åbenbart bekymret over, at en græsk statsbankerot (som defineret af de tre store ratingfirmaer, vi husker tog fejl af alt i 2008) vil udløse en masse CDS'er, som det jo ikke er meningen skal kunne udløses overhovedet. Men det skete altså i 2008, og det var noget værre noget. Måske vil ministerrådet på Europaparlamentets opfordring overveje, om man ikke kunne forhindre en gentagelse ved at forbyde lortet og ikke ved bare at fylde penge i hullerne i regnskabet, eller forsøge at lave så indviklede aftaler om græsk gældssanering, at ratingfirmaerne bare giver op. Det vil de vist ikke bare sådan.
...credit ratings agency Standard and Poor's warned that the plan, by forcing creditors to vary the terms of their investment, constituted a 'credit event' and was tantamount to a default which would be rated as such.

If Greece was in default, it could set off a dangerous chain of events, including triggering insurance contracts designed to protect against loss.
The same thing happened in 2008 with the collapse of US investment giant Lehmans Brothers, which triggered a global financial and economic crisis.
Her er vi så, tre år senere...

-----

På den positive side synes der at være lidt mere i aviserne om, at den såkaldte troika - Valutafonden, EU og ECB - ikke gør det her for Grækenlands skyld.

søndag den 3. juli 2011

If you can't convince them, confuse them

Fra en skinger klumme af FTs Wolfgang Münchau om eurobankernes Grækenlands redningspakke:
If this was any other field of human activity, you would go to jail if you accepted, let alone made such an indecent offer. (...)

The rollover agreement represents, from an economic point of view, nothing but a collateralised bond. It subordinates all other bondholders. The rating agencies would normally not hesitate to attach a default rating to Greek government debt.

So the solution is to create a complex structure, and claim that it is technically not a collateralised bond, but something that defies definition.
Jeg håber dog på, at bankerne denne gang får styr på deres kernekapitalrate og gearingsrisici efter at have fået denne sum penge, så man i fremtiden ikke skal ty til den slags markedsforvridende tiltag.

LOL