søndag den 29. april 2012

Nuz

Begivenheder ad vigtighed:

Israels nuværende hærchef siger, at Iran ikke er ved at udvikle atomvåben. Ligesom de tidligere chefer for Mossad og Shin Bet (Israels PET). Og i øvrigt USAs efterretningstjenester også, men det vidste vi i forvejen. Antisemitter alle til hobe.

UK er kommet ind i en ny recession og klarer sig dårligere end under Depressionen i trediverne, målt på BIP (bruttoindenrigsprodukt - hvad siger man ellers på dansk?). Men PM Cameron insisterer på, at det vigtigste er, at UK kan låne penge meget billigt uden at gøre det.

Spaniens arbejdsløshed er oppe på 24%. Folk demonstrerer. Regeringen vil nu angiveligt slå ned på demonstranter.

Dagens propaganda

Fra JP:
Dansk kontanthjælp er i top

Det danske niveau for kontanthjælp ligger betydeligt over flere af vores nordiske nabolandes og er med til at fastholde folk på overførselsindkomster og holde dem væk fra arbejdsmarkedet.

Sådan lyder det fra både Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og den borgerlig-liberale tænketank Cepos, som via tal fra Nordisk Råd har sammenlignet rådighedsbeløbene for forskellige kontanthjælpsmodtagere i Danmark, Sverige, Island og Finland.
Fra Verdensbanken:
Employment to population ratio, 15+, total (%)

Employment to population ratio is the proportion of a country's population that is employed. Ages 15 and older are generally considered the working-age population.
Seneste tal, 2007-2011:

Danmark: 60%
Sverige: 58%
Norge: 64%
Finland: 55%
Island: 69%

Røvhuller.

fredag den 27. april 2012

mandag den 23. april 2012

Dagens bøn

Jeg kunne godt tænke mig et parti, der lod folk ryge, drikke og hore som de ville, og i stedet gjorde noget ved økonomien.

Tag hjem til EU, Thorning

Hun er simpelthen for dum.
Trods ærgrelsen over, at EU er blevet syndebukken i den økonomiske krise, holder [Barroso og Thorning] dog begge fast i, at finanspagten er den bedste løsning på unionens problemer.

Også selvom den er blevet kritiseret for sine stramme krav til medlemslandenes økonomier og manglende fokus på vækstpakker og jobskabelse.

- Budskabet er, at Europa har haft sin krise. Det har vi til dels stadig, men vi har også taget de nødvendige beslutninger for at lægge afstand til krisen. Blandt andet vores finanspagt, siger Helle Thorning-Schmidt.
Ja, hvem er det egentlig, der henviser til EU hele tiden, når der skal spares?
Finansministeren har tidligere meldt ud, at der i årene 2011-2014 formentlig skal findes besparelser for 27 milliarder kroner, hvis Danmark skal leve op til EU's krav, blandt andet fordi regeringen afviser at sætte skatterne i vejret. 
Men finanspagten! Den løste jo hele problemet ved at sende et budskab om, at Europa har haft sin krise! (det står nemlig i datid!) For der er vel ingen sammenhæng mellem fyringer og arbejdsløshed og faldende forbrug?!?
Economic fundamentals also appeared to deteriorate as purchasing managers’ indices for the 17-country eurozone showed private sector economic activity had contracted unexpectedly sharply this month, dashing official hopes of an early return to growth.
Vi sendte et budskab!

Kæft hvor er Thorning dum. Ubeskriveligt dum. Jeg ved ikke hvad der er værst: at man tror på noget pis, eller at man bevidstløst gentager noget, fordi andre har sagt det, selv om man er statsoverhoved regeringsleder. Mine tæer kan ikke krummes mere, men et sted er det uretfærdigt at skælde nogen ud for en gentagelse af en etableret idioti. Andre etablerede idiotien. Folk som Vestager og Løkke, og Merkel, Sarkozy, Trichet, OECD, IMF, BIS, Clinton, Reagan, Thatcher, Chicago-skolen, alt det pis og lort og fanden tag dem alle.

Men FUCK FUCK FUCK hvor er hun dum.

torsdag den 12. april 2012

Kan man bare det?

Logoet for Politikens nye, øh, madklub:

...ser bekendt ud:

?

onsdag den 11. april 2012

Hoocoodanode

Det er egentlig fantastisk, at økonomer og den slags kan blive overraskede over, at nedskæringer svækker i forvejen svækkede økonomier. Hvad kunne dog være sammenhængen mellem de to???

Bah.

Tag tøjet af

Jeg bytter gerne en spion fra Østblokken med de ansvarlige for Irakkrigen.

Jeg er klam og bitter nok til at bifalde alt, der forhindrer folk i at glemme fortiden. Så lad os bare få det hele frem, som i et modernistisk teaterstykke.

-----

Enhedslisten tager stikket hjem. De er seje.
I første omgang vil Enhedslisten drøfte problemet med regeringen, for at se om de har en løsning, så danske forskere kan få adgang til Rosenholzarkivet. Men hvis ikke de har det, så er de klar til at stemme for Venstres beslutningsforslag, og dermed er der flertal rundt om regeringen.

søndag den 8. april 2012

I sand europæisk antisemitisk tradition

Et tidligere SS-medlem er nok ikke den bedste til at anklage Israel for at være en større trussel mod verdensfreden end Iran, men det betyder ikke, at han har anklaget jøder for at myrde kristne børn og drikke deres blod. Snarere klassisk anti-antisemitisme.

Godt stof

Anders Lundkvist på Modkraft har en række gode artikler om nutidens økonomi, som siger det, jeg nok også prøver at sige.

Danmark != eurozonen

En lille én til natten: De økonomiske vilkår for Danmark, EU og eurozonen bliver blandet sammen tit og ofte. De er ikke det samme. Danmark er en lille nation, som er meget afhængig af import og eksport, og som pga. sin lille størrelse og svage råstofposition skal passe på sin valutakurs. Alt det om konkurrenceevne er mere rigtigt for Danmark end f.eks. Frankrig. Men det er særligt forkert at fokusere på vilkår for eksportvirksomheder frem for resten af økonomien i en kæmpe valutazone som eurozonen, hvor langt det meste af økonomien og samhandlen er intern.

tirsdag den 3. april 2012

Fair løsning

Ø truer med at sprænge regeringen. Fint med mig. Hvis regeringen vil have Enhedslistens støtte, må den også lave politik med Enhedslisten i stedet for de borgerlige.

mandag den 2. april 2012

10,7....10,8.....

Europa synker...Tallene her (pdf) viser, at skroget er ved at gå i to.

---

Denne fungerer også i kontekst.

Mobilitet & Klassekamp

Ung business elite vil vist have topskatten ned og kommer med en pointe, som altid er værd at gentage:
The Economist har vurderet, at der reelt set vil være konkurrence mellem nationalstater om højtuddannet og højtlønnet arbejdskraft i fremtiden, da mobiliteten hos de højtuddannede og højtlønnede reelt er større end hos resten af en given befolkning. I EU er der fri bevægelighed, så man kan stort set zappe mellem de forskellige arbejdsmarkeder og nationalstater.
Når markedet er arbejdskraft, er sælgerne arbejdstagere, mens køberne er arbejdsgivere. Hvis arbejdsgiverne er mobile over landegrænser, mens arbejdstagerne ikke er, vil arbejdsgiverne have en indlysende fordel ved forhandling om varens pris, dvs. løn. International frihandel trykker derfor lønnen. Men det gælder ikke for de mest højtlønnede, som også er mobile. De kan i højere grad (selv om meget af det er bs) vælge mellem arbejde i forskellige lande. Derfor har Danmark en forskerskat-ordning, der gælder ikke bare for forskere, men også bare folk med voldsomt høje lønninger. Den er god nok: Folk, der tjener "mindst 69.300 kr. om måneden før AM-bidrag og skat, men efter fradrag af ATP-bidrag" kan slippe med 26% i skat, hvis de kommer udefra. Såre simpelt.

Så mht. løn er frihandel godt for arbejdsgivere (virksomheder) og højtlønnede (eliten). What's not to like?

søndag den 1. april 2012

Velfærdsrytterne

Berlingske har en forsideartikel i søndagsmagasinet, der eksemplificerer højrefløjens forvrængede billede af velfærdsstaten og dens problemer. Den er del af artikelserien "Yderne & Nyderne", der handler om, at "[d]et danske velfærdssamfund er i krise."

Der henvises til den demografiske udvikling - at der bliver flere ældre og færre unge. Det er reelt nok. Denne gang handler det dog om folk, der trækker sig tilbage som pensionister i tidlig alder, og at nogle af dem bor ved Middelhavet. Det lyder som om, de gør det på det offentliges regning. Tidligere overvismand Torben Andersen figurerer tidligt i artiklen således:
Professoren bifalder, at et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en tilbagetrækningsreform og nu vil lukke huller i finansieringen af velfærden med flere reformer. Men det er kun som "bedre sent end aldrig"-ros. Stramningerne falder, efter de store generationer nu pensioneres.
Der føjes imidlertid noget til af en kontorchef Preben Etwil fra Danmarks Statistik:
"Hele vores pensionssystem blev ændret i løbet af 1980erne og 1990erne, og størstedelen af de ældres indkomst kommer ikke længere fra offentlig indkomst, men fra egne pensionsopsparinger.
Dvs. de selv har sparet op til pension. Det er da godt! Det fortsætter:
De 60-69-årige har en større formue end andre aldersgrupper. De er en generation, der har reddet [sic] på velfærdsbølgen. De har haft god beskæftigelse, gode pensionsopsparinger, og selv folk fra arbejderklassen har kunnet købe eget hus. Det giver dem i dag betydelige formuer, lyder forklaringen.
"At ride med på velfærdsbølgen" betyder altså at have et arbejde, spare op og købe hus. I mine ører lyder det ganske a-offentligt, men det er en meget snu offentlig velfærd, vi har at gøre med.

Artiklens primære case er en pensionist, der bor i Sydfrankrig, og som er enig i, at velfærdsstaten er gået for langt:
"Vil I ikke have et glas cremant? Nu nåede vi jo ikke et ekstra glas ved vandet," siger han og hælder op i høje glas. 
Lejligheden er 200 kvadratmeter. Sofaerne er orange, meget af kunsten er hentet på nogle af de 30 ferier i Thailand. Han åbner en cremant. Grisinnierne har han selv bagt.

"Velfærdsstaten har forandret sig på to måder. Mine børn har fået mange flere velfærdsydelser, end vi gjorde i samme alder. De har vænnet sig til, at de skal have, og at de ikke skal aflevere. De ældre er vant til at klare sig. Der er nogle af de unge - de kommer sgu aldrig til at tjene penge. De er gået fra en arbejdsløshedsperiode, så har de været i aktivering og er blevet arbejdsløse igen. Det er sgu et problem. Også for dem selv," siger Jens Vestergaard.
Ja, velfærdsstaten er gået amok i velfærd, fordi de unge kommer fra arbejdsløshed til aktivering og tilbage til arbejdsløshed igen. Vil du ikke have en cremant?

Jeg vil gerne vædde en flaske Chateau de Chasselas på, at hr Vestergaard ikke lever af sin folkepension. Vi får at vide om hans tidligere beskæftigelse, undskyld, velfærdsridt: "Jens har arbejdet som økonom i blandt andet Codan og Grundfos samt været medejer af et brillefirma." Sandsynligvis til en god løn.

Her er mit postulat: Folkepension er en mindre del af udgifterne til ældre. Langt det meste er sundhedspleje. I det omfang, man i kraft af egen opsparing har mulighed for det, vil man gå på pension. Jeg går her ud fra, at man ikke vil forbyde folk at gøre brug af privat opsparing. Derfor vil forhøjelserne af den alder, hvorfra man kan modtage folkepension, gå ud over dem, der tjener mindst og har den mindste opsparing. I et pudsigt sammenfald er det også dem, der har det hårdeste arbejde og slides op hurtigst.

I Finansministeriets modeller er en mindre pensionist én mere i arbejde. Jeg vil også postulere, at dem, der er slidt op og har mest brug for folkepension, ikke kommer i arbejde. De er slidt op! Jeg vil derudover påpege det absurde i, at mange unge er arbejdsløse og dermed ikke bidrager til finansieringen af velfærdsstatens amokløb. Men det er åbenbart ikke noget, vi skal gøre noget ved. Sjovt som det hænger sammen.

Der er rigeligt skidt at skovle

Sagen om drabet på Trayvor Martin er en påmindelse om, hvorfor sorte amerikanere generelt ikke ofrer megen tid på Obamas oversøiske menneskerettighedsbrud, og hvorfor nogle sorte er forbandede over al den opmærksomhed, som isolationsfængslingen af kridhvide Bradley Manning over Wikilækket fik: Den slags sker med sorte amerikanere hele tiden, og det giver sjældent overskrifter.