lørdag den 18. juni 2011

Grækenland

En måde at se Valutafondens krav om privatisering af den græske stats ejendomme er, at det er et ønske om at forbedre økonomien på længere sigt ved at mindske en stor statssektor, der fungerer dårligt. En anden måde at se et græsk udsalg af statsinventar er, at kreditorerne kommer for at konfiskere boet. Der er ikke nogen rationel grund til, at grækerne skulle acceptere dette, men patriotismen hersker over fornuften.
[Grækenlands ny finansminister] tilføjer, at han har påtaget sig jobbet af "patriotisk pligt" og beder om bred opbakning til at gennemføre de nødvendige reformer.

0 kommentarer:

Send en kommentar