mandag den 2. april 2012

Mobilitet & Klassekamp

Ung business elite vil vist have topskatten ned og kommer med en pointe, som altid er værd at gentage:
The Economist har vurderet, at der reelt set vil være konkurrence mellem nationalstater om højtuddannet og højtlønnet arbejdskraft i fremtiden, da mobiliteten hos de højtuddannede og højtlønnede reelt er større end hos resten af en given befolkning. I EU er der fri bevægelighed, så man kan stort set zappe mellem de forskellige arbejdsmarkeder og nationalstater.
Når markedet er arbejdskraft, er sælgerne arbejdstagere, mens køberne er arbejdsgivere. Hvis arbejdsgiverne er mobile over landegrænser, mens arbejdstagerne ikke er, vil arbejdsgiverne have en indlysende fordel ved forhandling om varens pris, dvs. løn. International frihandel trykker derfor lønnen. Men det gælder ikke for de mest højtlønnede, som også er mobile. De kan i højere grad (selv om meget af det er bs) vælge mellem arbejde i forskellige lande. Derfor har Danmark en forskerskat-ordning, der gælder ikke bare for forskere, men også bare folk med voldsomt høje lønninger. Den er god nok: Folk, der tjener "mindst 69.300 kr. om måneden før AM-bidrag og skat, men efter fradrag af ATP-bidrag" kan slippe med 26% i skat, hvis de kommer udefra. Såre simpelt.

Så mht. løn er frihandel godt for arbejdsgivere (virksomheder) og højtlønnede (eliten). What's not to like?

0 kommentarer:

Send en kommentar