fredag den 18. maj 2012

Kun fjolser har planer

Hvis der skulle være en makroøkonomisk plan for, hvordan strategien om at skære ned skal hjælpe på de interne ubalancer i eurozonens handel, så er det ved at tvinge lønnen ned i landene med de dårligste økonomier, så de bedre kan konkurrere med de stærkere lande. Og det skal ske ved høj arbejdsløshed. Med andre ord skal folk gå ned i løn af frygt for at blive arbejdsløs.

Det er ikke det, de siger, og nok heller ikke det, de tænker. De tænker, at de store offentlige underskud ikke er pga. kæmpe arbejdsløshed pga. faldende privatforbrug pga. privatsektorens gældsboble, der sprang. Der var ingen boligboble. I stedet drejer det hele sig om, at det offentlige er ineffektivt, og at der bliver flere gamle og færre unge.

Virkeligheden viser, at en sådan lønnedgang går meget, meget langsomt, hvis overhovedet, selv under meget høj arbejdsløshed. Så Europa er fkd.

0 kommentarer:

Send en kommentar