torsdag den 8. juli 2010

Hvor godtfolk er

Om privatskoler i Danmark: Man skal være dum, hvis man ikke tager mod et ubetinget tilbud fra staten om at betale 3/4 af udgiften for, at éns børn vokser op i en skole på den rigtige side af brugerbetalingsskellet. Fra Cevea:
Herhjemme dækker statstilskuddet til privatskolerne i gennemsnit 75 pct. af den normale udgift, som folkeskolen bruger pr. elev. Resten finansieres primært af forældrenes skolepenge. Af uransagelige historiske og ganske tilfældige årsager er vi landet på de 75 pct. Den statslige finansiering betyder, at skattekronerne fra den ufaglærte arbejder i Randers ikke alene går til at finansiere hans egen datters skolegang, men også bidrager til, at direktøren fra Strandvejen kan sende sin søn billigt på Bernadotteskolen i Hellerup. Den nuværende ordning er med andre ord en omvendt Robin Hood, hvor statens penge bliver omfordelt fra landets fattigste til landets rigeste.
Politikerne er ikke dumme, når det drejer sig om egen tarv, men normaliseringen gennem de seneste tiders medieeksponering kan gøre det lige så folkeligt et rigmandseje som golf, og det er kurs mod klassesamfundet.

0 kommentarer:

Send en kommentar