fredag den 10. september 2010

Væddemålsvækst

Regeringen har udsendt en konkurrenceevneredegørelse (pdf) som oplæg til det Vækstforum, der vil redde velfærdssamfundet ved at skære ned på velfærden. Redegørelsen indeholder som sin første figur på 240 sider denne graf:


Den Store Krise er, at vi fra 1998-2008 har haft mindre vækst end lande som Irland, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn og Island.

Finansboblen har haft noget med det her at gøre! Vi kan ikke regne med de her tal, fordi:
  1. BNP er et forkert mål for velstand, når finanssektoren fylder så meget. En branche bygget på væddemål om vækst er ikke holdbar vækst.
  2. de kun går til 2008, hvor der skete noget med økonomien.

At regeringen og DI ikke vil tage 2009 med er misvisende. Ja, der er problemer på sigt, men den danske stats underskud er mindre end de fleste andres, statsgælden er mindre og væsentligt billigere, arbejdsløsheden er mindre, og der er overskud på betalingsbalancen. Vi klarer os relativt rigtigt, rigtigt godt, og det kunne måske være pga. samfundets indretning, og ikke på trods af.

Men hvis bare vi kunne blive ligesom Kina.

0 kommentarer:

Send en kommentar