lørdag den 9. juni 2012

S coop

JP fangede Lykketoft i en uofficiel udmelding ved et åbent møde:
Tidligere finansminister Mogens Lykketoft (S) erklærer sig uenig i helt centrale elementer i regeringens politik; nemlig målet om at tvinge danskerne til at arbejde mere.

»Det meste af det vil komme af sig selv, hvis vi ellers kunne finde ud af at give folk nogle jobmuligheder,« sagde Mogens Lykketoft ved et offentlig møde arrangeret af centrum-venstre tænketanken Cevea onsdag aften i København.
Endvidere:
»Finansministerens største indledende fejltagelse, og det har jeg også sagt til ham selv, det var, at han købte Finansministeriets regnemetoder, da han ankom. Det var der ingen som helst grund til. Det bygger på økonomiske teorier, som strider imod enhver erfaring på dansk jord,« uddybede Lykketoft...
Officielt er det ikke Lykketofts mening:
Fordi jeg ikke regnede med, at der var nogen, der ville referere.
Officielt er det dog Enhedslistens mening og har været det et stykke tid:
Ifølge Frank Aaen har den nye regering ukritisk overtaget den daværende VK-regerings økonomiske modeller. Også selv om disse er »stærkt politiske«.

»Når modellen for eksempel opererer med antagelsen om, at ledighed er selvvalgt, så er konsekvensen, at man skal gøre det mere surt at være ledig. Og hvis antagelsen er, at folk arbejder mere, hvis skatten sænkes, og specielt for de højtlønnede, så er resultatet givet,« siger Enhedslistens finanspolitiske ordfører...
Et regulært politisk scoop. Ø tør, hvor S tier.

0 kommentarer:

Send en kommentar