søndag den 24. juni 2012

Skattereform: møh

Skatteaftalen (pdf):
  • En forhøjelse af topskattegrænsen med 57.900 kr. til 467.000 kr., når den er fuldt indfaset i 2022. Det svarer til, at årsindkomster op til 507.600 kr. (før AM-bidrag) vil være fritaget fra topskat (2013-niveau).
  • Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra de nuværende 5,6 pct. til 10,65 pct. i 2022, og det maksimale beskæftigelsesfradrag øges fra 17.900 kr. til 34.100 kr. i 2022.
  • Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra beskæftigelsesfradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct. og det maksimale ekstra fradrag udgør 20.000 kr.
  • Den såkaldte ”iværksætterskat” fra 2009 på selskabers kursgevinster på unoterede porteføljeaktier ophæves. Det finansieres ved forøget lønsumsafgift i den finansielle sektor.
Parterne er enige om følgende justeringer i forhold regeringens udspil fra maj 2012:
  • Nedsættelsen af rentefradraget for store renteudgifter udgår. Parterne er i den forbindelse enige om, at ejendomsværdiskatten og skatteværdien af rentefradraget fastholdes svarende til gældende lovgivning frem til 2020.
  • Omlægningen fra folkepensionens grundbeløb til pensionstillæg udgår.
  • Overførselsindkomster mindrereguleres med 5,1 pct. som i udspillet, men reguleringen flyttes til perioden 2016-2023.
  • Folkepensionister får samme forøgelse af topskattegrænsen som andre skattepligtige.
  • Besparelser mv. på 2,7 mia. kr. (forsvar)
Min reaktion: Æh, ikke noget særligt historisk. Det er kun ca. 1% af det offentliges skattegrundlag, der flyttes rundt på. Det vender den tunge ende nedad, og det er en blå reform, der hviler på antagelsen om, at folk ikke gider arbejde, hvis skatten er for høj - men altså. Var det virkelig værd at pisse regeringens bagland og støtteparti af for det her?

Underlige mennesker.

0 kommentarer:

Send en kommentar