søndag den 21. november 2010

Løsningen

Den seneste populisme fra DF, svar herpå fra Bertel Haarder:
»Er patienten akut syg, og kræves der øjeblikkelig indsats, er sygehuset forpligtet til at tilbyde behandling ved en anden sundhedsperson, også i det tilfælde, hvor patientens afvisning ikke er rimeligt begrundet. Er det ikke muligt at tilbyde behandling ved en anden sundhedsperson, og fastholder patienten sin afvisning, må patienten tilbydes akut viderevisitering til et andet sygehus«.

»Efter min opfattelse er den omstændighed, at en sundhedsperson bærer en hijab, ikke en rimelig begrundelse for at afvise behandling. Sygehuset er derfor ikke forpligtet til at ændre sin arbejdstilrettelæggelse i et sådant tilfælde, medmindre der er tale om akut sygdom, der kræver øjeblikkelig indsats. Derimod har patienten ret til at blive tilbudt henvisning til et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg«.
Tørklædet er jo kun et muslimsk symbol, og man kan godt være muslim (og kvinde) uden at bære tørklæde. Hvis man ikke vil behandles af muslimsk sundhedspersonale, så er løsningen, at alle muslimer får syet en halvmåne på tøjet, så man let kan vælge dem fra. Vi skal jo have en gennemsigtigt offentligt system, og folk skal have mulighed for at se hvad der foregår.

Der kan jo være mange grunde til, at man ikke vil behandles af en særlig gruppe, så man bør ikke stoppe ved muslimer. Homoseksuelt sundhedspersonale kunne f.eks. få syet en lyserød trekant på tøjet (alternativt et regnbueflag, hvis de er af mere amerikansk sindelag). Der er også mange muslimer, som sikkert ikke vil behandles af jøder, så jøderne kan få en David-stjerne syet på tøjet.

Man bør faktisk lave en liste over de forskellige grupper, som folk evt. ikke vil røres ved: Ateister, kristne, DF'ere, ikke-muslimer, hvide, etc. Så kan man få alle symboler på tøjet - det er service!

Ok, to ting i tillæg til denne Godwin:
  • DF er langt ud over det punkt, hvor de skader integrationen mere end de hjælper.
  • Loven om frit sygehusvalg giver patienter ret til at diskriminere, udover at det spilder en masse penge, når der skal findes nyt personale, og folk skal flyttes fra det ene til det andet sted.
Det sidste kunne man gøre noget ved.

0 kommentarer:

Send en kommentar