onsdag den 1. april 2009

Det lyder vigtigt

Det lyder som om, at Lene Espersen har sagt ja til at købe aktier i Danske Bank til kunstigt høje priser. Det lyder lidt kryptisk, så med forbehold:
Med et pennestrøg har økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) i al diskretion givet Danske Bank en gratis livsforsikring, der potentielt er milliarder af kr. værd for bankens aktionærer, herunder A.P. Møller-Mærsk. (...)

Banken meddelte tirsdag at man havde afleveret sin ansøgning om at modtage et risikovilligt statslån på 26 milliarder kr. til økonomi- og erhvervsministeriet. Samtidig stod der en lidt kryptisk bemærkning om, at man i ansøgningen havde bedt om at få mulighed for at konvertere det ansvarlige lån til aktier. (...)
Konverteringsretten kan vise sig at være guld værd for Danske Banks aktionærer. Hvis moderselskabet Danske Bank taber 7,5 milliarder kr. efter skat, så får Danske Bank ret til at bede om en konvertering, og den skal tilsyneladende ske til den aktuelle børskurs på konverteringstidspunktet.
Til sammenligning har både Nordea og svenske SEB været nødt til at tilbyde en rabat på mere end 40 pct. for at kunne hente frisk kapital via salg af nye aktier i de to bankers igangværende aktieemissioner.
Bankerne vil alt andet lige hellere sælge aktier end optage lån, fordi der ikke skal betales rente på aktier, og fordi egenkapital er langt mere værdifuld som økonomisk polstring end statens ansvarlige lån er, fordi det i modsætning til risikovillige lån gør bankerne bedre i stand til at absorbere tab.
Hvis der med "konverteringstidspunktet" menes tidspunktet, hvor ansøgningen foreligger, i stedet for markedsprisen efter annonceringen af tabet, så er den gal. Og er det ikke ved at være tid til et kvartalsregnskab?

Mere.

Men i grunden var Bankpakke II rigtig dårlig: Betingelserne for lånene var skidte, så en bank, der tog af puljen, var nok i store problemer i forvejen, og ikke nogen, man låner penge til. Og slet ikke 26 milliarder kroner. Dårlig for bankerne, og dårlig for staten, der mister sine lån - eller får dem konverteret til noget, der er meget mindre - hvis endda ikke ingenting - værd.

0 kommentarer:

Send en kommentar