søndag den 24. juli 2011

En dårlig dag

På arbejde var der over frokost en samtale om indvandring, kriminalitet, kultur, osv. En historie blev fortalt; om en makedoner, der var vokset op i Danmark som helt normalt dansker, med pæredansk accent og pæredanske venner. Han vendte så tilbage til Makedonien. En ven besøgte ham siden og spurgte, hvordan det gik med hans søster. Vennen fik som svar, at han ville blive slået ihjel, hvis han spurgte til søsteren igen.

Det blev så fremført, at det var pga. den kulturelle baggrund, for ingen, der var vokset op i det pæredanske Danmark, ville sige sådan.

En kollega blev så sur og sagde, at det kunne man ikke bare sige; det var racistisk. Vennen burde have spurgt, om makedoneren havde haft en dårlig dag, når han sagde sådan - underforstået at det var derfor, han sagde det om søsteren, og ikke pga. en meget gammeldags holdning til kontakt mellem kønnene, som var del af makedonsk kultur.

Havde Breivik også en dårlig dag?

Jeg har siddet og læst indlæg og kommentarer på forskellige danske, muslimhadske blogs - de mest populære, altså. Jeg falder over dette fra Snaphanen om den norske pendant Document.no. Her har Breivik kommenteret om siden:
Document.no has developed into a kind of moderate cultural conservative think tank where moderate cultural conservatives exchange thoughts and make comments on the articles posted. Hans likes to criticise cultural Marxist media (MSM) but is unwilling to present any solutions or to contribute to any form of consolidation of an “alternative”.
Breivik finder senere løsningen. Det er også det, som den genopståede Citizen har spurgt danske civilisationskrigere om mange gange: Hvis islam er problemet, hvad er så løsningen? Det er det her.

Man vil sige, at der var tale om et tosset menneske, som handlede alene, eller at man må forvente den slags reaktioner, så længe politikerne bliver ved med at lukke flere indvandrere ind. Det lyder meget som den slags, man plejer at høre i forbindelse med muslimsk terrorisme: isolerede galninge, eller en reaktion på islamofobi og en nedværdigende tilværelse i et fjendtligt samfund.

Det er ikke nødvendigvis forkert. Men møget har i begge tilfælde grobund i et paranoidt, ekstremistisk livssyn, og det skal man hverken tage fejl af eller efterrationalisere. Man skal tværtimod analysere det, uanset hvor meget det går ens bekvemmelighed på. Makedonerens udfald var selvfølgelig pga. påvirkning fra hjemlandets samfundsværdier, ligesom islamistisk terrorisme har udspring i muslimsk historie, kultur og religiøs praksis. Breiviks handlinger udspringer af det livssyn, der trives blandt muslimhadere, hvor landsforræderiske kulturradikale er med til at afvikle europæiske nationer til gavn for islam. Han gik bare hele vejen. Lad os ikke lade som andet.

0 kommentarer:

Send en kommentar