torsdag den 8. september 2011

Ja vi ka

Jeg var i gang med at skrive et langt svar på Brøchners påstande i interviewet i JP her, men ved eftertanke vil jeg nøjes med dette:
I mange lande ligger den samlede gæld på 2-300 pct. af landenes respektive bruttonationalprodukt (BNP - mål for størrelsen på landets økonomi), siger Jakob Brøchner Madsen. Og det er for meget.

"Hvis man baserer sin økonomi på et sådant fundament, så har man jo et pyramidespil. Man bliver hele tiden nødt til at optage nye lån for at betale sin gæld. Fortsætter man ad den vej, så når man på et tidspunkt en situation, hvor det bliver umuligt at betale gælden tilbage," siger han.  
...hvis der er for meget gæld, så kan man trykke nogle penge og give dem til folk, så falder deres gæld, samtidig med de får flere penge, så de kan købe nogle ting og ydelser, så der kommer mere forbrug, så der kommer flere i arbejde, så osv.

-----

PS. Hvis det virker banalt, så ja; det er det.

0 kommentarer:

Send en kommentar