onsdag den 5. september 2007

De moderate

Kommentar til Ole Bang Nielsen:

Men derfor er det ikke sådan, at Europa blot vil sidde med hænderne i skødet og se Irak blive forvandlet til en ny fundamentalistisk islamisk stat efter iransk model

Jo, det vil vi, og det bør vi. Det er ikke vores sag at bestemme om andre må lege islamister eller ej, ligesom det ikke er andres sag om vi tegner profeten på en sjov måde.

eller synke ned i årelang borgerkrig.

Irak er sunket ned i en årelang borgerkrig. Og med mindre vi vil stikke fingrene i den hvepserede, så foreslår jeg at vi holder os langt, langt væk. Hvis vi partout vil hjælpe, så er det bedste at sørge for flygtningene i Jordan og Syrien. Ikke flere storpolitiske cirkusnumre.

Fra europæisk side er man imidlertid overbevist om, at vejen til at sikre et bestående Irak med i hvert fald en vis provestlig politik går gennem de moderate arabiske lande, der hidtil har holdt sig på sidelinjen.
"Moderate arabiske lande" er diplomatjargon for pro-vestlige arabiske diktaturer.
Lande som Saudi-Arabien og Egypten kan heller ikke leve med et fjendtligt og fundamentalistisk Irak, påpeger europæiske diplomater.
Skal vi tage den igen: Saudi-Arabien kan ikke leve med et fundamentalistisk Irak. Jeg græmmes. Det, de ikke kan leve med, er et shi'itisk styret Irak i forbund med Iran. Hvis "europæiske diplomater" er så naive, så er det endnu mere grund til at holde sig langt, langt væk fra regionen, for hele afsnittet sætter en tyk streg under hvordan Vesten i Mellemøsten er en elefant i en porcelænsbutik. Og vice versa, faktisk.

Det sidste ord om Iraks fremtid er ikke sagt endnu. Efter en amerikansk tilbagetrækning fra Irak kan der opstå en ny situation, hvor der er brug for en europæisk indsats i det mindste diplomatisk og økonomisk for at finde en regional løsning på konflikten.

Det sidste ord bliver hverken sagt af Europa eller USA, men af landene i regionen. Så længe vi er vores egne begrænsninger bevidst, så kan vi gøre et forsøg på mægling. Men det forudsætter også at vi er klar over hvad der foregår, og ikke gør os illusioner om "moderate arabiske landes" rolle. Virkelighed, virkelighed, virkelighed bør sætte dagsordenen. Skriv jer det bag øret, "europæiske diplomater".

0 kommentarer:

Send en kommentar