lørdag den 1. september 2007

Mookies milits

Tanker om Sadrs våbenstilstand.

Moktada rider på en tiger. Han er søn af den legendariske og kontroversielle prædikant Sadik al-Sadr, hvis Sadr-bevægelse populariserede shi'ismen, og nåede stor udbredelse blandt de fattige shi'aer i Irak. Sadrismen står for en jordbunden og livsnær teologi, i modsætning til både Iraks og Irans traditionelle shi'itiske autoriteter.

Sadrismens populisme er dens livsblod. Derfor faldt dens rolle som rygraden i den shi'itiske del af oprøret naturligt. Som mennesker verden over, så er irakerne utilpas ved fremmede magter i landet, og skønt den shi'itiske reaktion på invasionen var "vent og se", så lå viljen mod invasionsstyrkerne lige under overfladen. At kombinere modviljen med sadrismen var oplagt, og Moktada nåede på ingen tid stor politisk magt i Irak ved at ride på ryggen af tigeren.

Men Moktada har gjort sig stort umage for at legitimisere sin modstand mod USA. Han vil ikke ses som en gemen oprører, en renegat. Derfor gik han fra gaden og ind i politik. Målet er landsfaderfiguren. Men når midlet er vilde følelser, snarere end streng politisk doktrin, så må det nødvendigvis løbe ud af kontrol i takt med at Irak løber ud af kontrol. Mahdi-Hæren, som voksede ud af de mange militser som magtvakuumet dannede, er af sin natur knap nok organiseret. Dens styrke vokser ud af de mest primitive følelser blandt shi'aerne, og anti-sunnismen er en af disse. Derfor har Mahdi-Hæren været en af de største dræbere af sunnier i Baghdad, og Moktada er klar over og indforstået med dette. Landsfader er han først og fremmest for sine egne.

Uroen i Karbala er derfor et problem for Moktada. Den udstiller både hans manglende kontrol og hykleriske uansvarlighed. Så han afsværger handlingerne, og befaler våbnenes tien. Det vil næppe få mere effekt end når al-Sistani prøver. Men Moktada kan dermed sige at dem, som stadig skyder løs, har vist at de ikke er soldater i Mahdi-Hæren. Men hvor meget, der så vil være tilbage af militsen, er et stort spørgsmåltegn. Som BBC skriver, så er det en satsning. Moktada kan hurtigt komme til at ligne en idiot, hvis de eneste som adlyder ham er Sadr Bys styrker, og det er muligt at dette er hans første store fejltrin.

0 kommentarer:

Send en kommentar