tirsdag den 11. marts 2008

Gratis krig

De neokonservatives våde imperiedrømme, beskrevet nederst her af en hr Polk, vil aldrig realiseres. Det er fordi man ikke kan holde et imperie gående ved at sætte skatten ned. Imperier er dyre. Det neokonservative imperie er hverken et handelsimperie eller et skatteinddrivelsesimperie, men drejer sig ene og alene om permanent krig. Og af forskellige historiske grunde fandt de neokonservative deres politiske hjem hos USAs frimarkedsfundamentalistiske højrefløj, hvor skatteforhøjelser er tabu, og skattelettelser antages at betale for sig selv. Den slags vås. De to ideologier er nu smeltet sammen politisk, uden at det har gjort noget ved de indre selvmodsigelser.

Det eneste, der kommer ud af alt dette, er en masse død og ødelæggelse, og et økonomisk ramponeret USA.

Og det er måske meget godt. Hvis de neokonservative rent faktisk betalte for deres permanente krig, så ville vi jo have permanent krig.

0 kommentarer:

Send en kommentar