lørdag den 12. januar 2008

Ordfører Analfabet

Karen Hækkerup, Socialdemokraternes retsordfører, udtale om udvisning uden rettergang:
- En del af terrorloven indebærer, at hvis Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at en udlænding er i landet med henblik på at skade os, så kan man blive administrativt udvist. Det stemte vi med åbne øjne for i 2002, og det står vi stadigvæk ved i dag, siger Karen Hækkerup.

Flere jurister og menneskeretseksperter mener, at fremgangsmåden er i strid med menneskerettighederne.

- Jeg har meget svært ved at forestille mig, at vi har vedtaget en lov i Folketinget, der går imod menneskerettighederne. Har vi gjort det alligevel, er situationen selvfølgelig en anden, og så bliver vi nødt til at se på det, siger Karen Hækkerup.
Almindelig juridisk fornuft: Man er uskyldig indtil andet er bevist, og beviset for dette skal føres ved en domstol. Dette er retsstatens bærende søjle. Så hvad er egentlig værst ved denne udtalelse? Er det, at S åbenbart er ligeglade med retssikkerheden, eller er det, at S åbenbart er ligeglade med retssikkerheden med mindre det går ud over menneskerettighederne? Eller er det, at Karen Hækkerup har svært ved at forestille sig at dette kunne være i strid med menneskerettighederne?

Man ser at fetisheringen af menneskerettighederne har nået et punkt, hvor et brud på disse er grund til at handle, hvorimod et brud på den anklagedes grundlæggende ret til at få sin sag prøvet ved en domstol ikke er. Ikke blot er Karen Hækkerup juridisk analfabet; hun er tilbeder af menneskerettighederne uden at vide hvorfor.

Spørg dig selv, Karen, hvorfor artikel 6 er med. Et lille vink: Statsmagtens tredeling.

0 kommentarer:

Send en kommentar