lørdag den 26. januar 2008

Perception is Reality

Per Stig Møller (Danmarks udenrigsminister) skrev:
Det voksende militære pres på Taleban og andre grupper har fået dem til at skifte strategi, og det har ændret trusselsbilledet. Frem for større direkte konfrontationer benytter Taleban og andre sig nu i stadig højere grad af asymmetriske angreb som vejsidebomber og selvmordsangreb.

Disse angreb gennemføres over store dele af Afghanistan – også i Kabul – og er således ikke forbeholdt de mere urolige provinser mod syd. Med angreb, der rammer mere vilkårligt, opfatter mange afghanere følgelig, at deres sikkerhed nu er forværret.
NavyTimes:

According to retired Lt. Gen. David Barno, former commander of U.S. forces in Afghanistan and now director of the Near East South Asia Center for Strategic Studies, National Defense University, acts of violence in Afghanistan rose from 900 in 2004 to 8,950 last year. Over the same span, roadside bomb attacks increased from 325 to 1,469; suicide bombings rose from 3 to 130.

A total of 107 U.S. troops were killed in Afghanistan in 2007 — the most ever, according to icasualties.org.

Spørgsmål: Er dette fokus på opfattelsen af virkeligheden, snarere end virkeligheden selv, en konsekvens af:

a. Hensyn til og påvirkning af Bush/Cheney-administrationen, Premium-quality B.S. Artists?

b. Spindoktorernes indtog i politik, og deres påvirkning af politikernes virkelighedssyn?

c. Standard Operating Procedure i moderne krig?

SMS dit svar til Udenrigsministeriet.

0 kommentarer:

Send en kommentar