torsdag den 12. marts 2009

Dagens snotforvirrede leder

Gårsdagens, men nuvel. Berlingske er imod fri hash, hvis nogen skulle være i tvivl. At legalisere hash vil ikke reducere kriminaliteten - fordi:
Hvis bare markedet bliver afkriminaliseret, så folk kan købe cannabis nongelunde frit, har rockerne og indvandrerbanderne ikke noget at kæmpe om, lyder argumentationen. Som altså behændigt ser bort fra berigelseskriminalitet, prostitution, hård narko, momssvindel, bedrageri, våbentyverier, almindelig trang til vold og alle de andre markeder, som mennesker med hang til forbryderlivet kan finde på at kæmpe om.

Kriminalitet lever af et marked; og det er sandt, at hvis man køber nogle gram hash til eget forbrug, er man med stor sandsynlighed med til at holde kriminelle bander i sving. Men forbrydere og forbrydelser forsvinder ikke ved ønsketænkning.
Det første afsnit modsiger det andet. Er det, at "kriminalitet lever af et marked", eller er det blot "mennesker med hang til forbryderlivet", som er ligeglade med, hvor mange penge, der er at tjene, og finder på noget andet skidt at lave?

Argumentet for fri hash er, at profit driver den organiserede kriminalitet - det er jo sådan det frie marked fungerer - og jo mindre profit, man kan få på ulovligheder, jo mindre kriminalitet. Eller egentlig; jo svagere organiseret kriminalitet. Der er ingen, der har argumenteret, at forbrydere forsvinder fuldstændigt, fordi man gør hash lovligt.
Det bemærkelsesværdige er de modsatrettede argumenter, man møder i bestræbelserne for at komme kriminalitet til livs.
(!)
Tilhængerne af fri hash mener altså, at man kan imødegå forbrydelserne ved at frigøre markedet, eventuelt lade handelen med hash foregå under offentligt tilsyn. Helt omvendt forholder det sig f.eks. med den usmagelige handel med kvinder til prostitution. Her lyder argumentationen, at vi kan komme uvæsenet til livs ved at kriminalisere kunderne og deres køb af sexydelser. Erfaringerne fra Sverige viser, at det kan man ikke.
Så hvad er Berlingskes holdning? At man skal forbyde hash ligesom prostitution, fordi erfaringer fra Sverige viser, at det ikke virker? Eller at begge skal være tilladt?
Det kan godt være, at hash som rusmiddel betragtet ikke er farligere end tobak og alkohol. Men man må vel konstatere, at både tobak og alkohol medfører ulykker nok for dem, der ikke er i stand til at administrere deres forbrug.
Så skal tobak og alkohol gøres ulovligt? Det ville jo være konsekvent.

Berlingske er imod konsekvens:
Der er ingen grund til at indføre nye rusmidler med risiko for endnu flere menneskelige og sociale omkostninger.
Om det er gået op for Berlingske, at der har været en del "menneskelige og sociale omkostninger" de seneste par måneder, ved jeg ikke.
Allerede nu er der alt for mange steder, hvor unge færdes, alt for nem adgang til hash og hårde stoffer. Det er ikke en legalisering, der er brug for, men en mere effektiv politimæssig indsats mod banderne.
Fordi det virker mod prostitution i Sverige? Nej, vent, I skrev det modsatte. Ikke?

0 kommentarer:

Send en kommentar