onsdag den 4. marts 2009

Efter drejebogen

Jeg mener, at dette er forudsigeligt mht. indvandring fra fattige lande til rige:

a. At store sociokulturelle forskelle mellem ind- og udvandringsland skaber store generationskløfter blandt forældre og børn i det nye hjemland.

b. At indvandrere typisk klumper sig sammen, som danskere og englændere i Spanien.

c. At dette skaber gode betingelser for opståelse af ghettoer, hvor børnene mentalt og fysisk er overladt til sig selv.

d. At dette, hvis indvandrerne ser anderledes ud end majoriteten, skaber en fordomsfuld modvilje fra majoritetens side mod den nye minoritet, da der pga. ghettoiseringen er for lidt kontakt mellem de to til, at personlige erfaringer overvinder fordommene.

e. At dette skaber et hårdt, socialt skel og gensidig modvilje mellem en etnisk, overkriminaliseret underklasse og den rigere majoritet.

f. At majoriteten opfatter underklassens overkriminalitet som uopdragen utaknemmelighed, og at majoriteten, i de tilfælde, hvor den bliver ramt af volden, vil gribe til overdrevne midler, som var det et hysterisk barn, der skulle sættes på plads.

g. At de voldsomme midler kun gør situationen værre og får situationen til at eksplodere fra tid til anden i raceoptøjer.

h. Hvilket medfører endnu hårdere tiltag fra majoritetens side. Og så fremdeles.

Ergo MetroXpress's forside i dag:

Politiet er klar til krig

Flere ransagninger, massiv politiopdækning og nye strenge særlove skal stoppe bandekrigen

Oven på den mest blodige weekend i den over seks måneder lange københavnske bandekrig er politi og et politisk flertal i Folketinget parat til at slå tilbage.

Fra politikernes side er der en streng lovpakke på vej, som er direkte rettet mod indvandrerbander og rockere. Og politiet indleder her og nu en omfattende jagt på de kriminelle i bandekrigen.

Ifølge major i Hærens Kampskole Steven Boyle er det på visse punkter samme taktik, som bliver brugt til at jage terrorister i Afghanistan.

»Det handler om at komme ind med en overlegen styrke og få gennemsøgt et område for våben. I Afghanistan foregår det dog langt voldsommere, end nogen politistyrke kunne gøre på Nørrebro,« siger han.

Dertil et interview med tidligere elitesoldat og linselus B.S. Christiansen, med titlen, "B.S. har en løsning".

Nørrebro er dermed blevet til Afghanistan, bekæmpelse af narkokriminalitet er blevet til en krig, og man skal ikke tænke meget over, hvem taleban er i denne sammenhæng, jf. Socialdemokraternes socialordfører Mette Frederiksen, der "ser en parallel til terrorisme".

En af tiltagene, der diskuteres, er at udvise udlændinge, der pågribes med våben. At udvises er en meget voldsom straf. Under anklage om, at dette kun vil ramme indvandrerbander og ikke rockere, udtaler justitsminister Brian Mikkelsen: "Reglerne gælder jo alle".

Ja - ligesom forbud mod tiggeri gælder for rige såvel som fattige.

Mit bredere argument er - i kølvandet på forrige indlæg - at man ikke kan forvente andet. Sådan går det. Det er samme historie over hele verden. Indvandring har ikke direkte noget at gøre med bandekrigen, men den har en del at gøre med dens opståen, efter forløbet beskrevet ovenfor.

Hvad, der her og nu skal gøres ved bandekrigen, er en anden sag, og jeg har ingen gode idéer - ud over legalisering af hash, selvfølgelig. Men det står ikke i drejebogen.

0 kommentarer:

Send en kommentar