fredag den 19. december 2008

"Kup"

Al-Maliki foretager politiske udrensninger i Indenrigsministeriet, under påskud af at nedkæmpe et "neo-ba'athisk" kup. Indenrigsministeriet var delvist under Det Øverste Råds (ISCI) kontrol, og var temmeligt berygtet for sine forbindelser til Rådets paramilitære gren, Badr-Korpset, som udførte mange sekteriske drab under ministeriets dække, da borgerkrigen i Baghdad stod på sit højeste. Nu er det al-Malikis med hud og hår. Det er sådan, han rager magt til sig selv, i stil med hans "støtteråd" i Sydirak, der direkte udfordrer Rådets politiske magt:
Nuri al-Maliki is apparently building ties to southern tribes at the expense of – and sometimes to loud protests from – ISCI and Badr. The latest case to receive some attention in the Iraqi press is Nasiriyya and Dhi Qar. Today, leaders of the recently-formed “support councils” (majalis asnad) of Dhi Qar will meet with local security officials, including the police chief (who was appointed by the Iraqi interior ministry and with the support of the Daawa but to strong protests from ISCI in Nasiriyya). At least one Iraqi press report suggests this is an attempt by Maliki to weaken ISCI's local support base in the forthcoming provincial elections.
Begge dele er gode at have før lokalvalgene sidst i januar, hvor de to store konkurrerende lister i syden netop er bygget op omkring al-Malikis parti, al-Da'wa, og Rådet. Rivalerne bliver færre, en efter en. Det bliver interessant at se, om Rådet vil gøre modstand, eller om de også lægger sig på ryggen efter Irans ordrer, ligesom sadristerne.

0 kommentarer:

Send en kommentar