torsdag den 11. december 2008

Vi er alle islændinge

Det sidste årtis økonomiske mirakler har vist sig at have været bygget på intet andet end gæld. Regningen er nu kommet, og så længe vi er i gang med at betale den, vil olien falde. De grundlæggende data er, at verdensproduktionen faldt, selv da prisen var på sit højeste. Så når økonomien kommer på fode igen - hvornår det så end sker - vil olien ryge i vejret. Men da prisen på råstoffer bliver bestemt på margenen, fordi produktionen som regel er statisk og træg, og efterspørgslen dynamisk, så vil olien falde, så længe økonomien gør. 20$ per tønde lyder ikke så tosset.

Andetsteds læser jeg dette:
Danske virksomheder har opdaget fordelene i de ellers så berygtede kapitalfondes arbejdsmetoder. I stigende omfang kopierer resten af erhvervslivet fondenes grundlæggende opskrift, som har medvirket til at gøre kapitalfondene til en økonomisk succes. Det sker ved, at de selv agerer reformatorer og snitter til, skærer fra og i øvrigt optager stor gæld for at forbedre kapitalstrukturen.
Forbedre kapitalstrukturen, goddaw do. Finanskrisen har ramt den rigtige økonomi hårdere, end jeg troede den ville, og det er kun begyndelsen, for grundlæggende er det ikke en finanskrise, men en gældskrise. Jeg er tilbøjelig til at give herr Steinbrück ret, når han siger, at der ikke er nogen sølvkugle.

Selvfølgelig er det valgflæsk fra Steinbrück, fordi tyskerne, ganske berettiget, går rundt med en fornemmelse af, at de betaler for EU, genforeningen og euroen, som endeløst aflad for 2. Verdenskrig. Lidt økonomisk nationalisme, der. De fik selvfølgelig ikke lov at stemme om euroen, for så var den aldrig blevet til noget.

0 kommentarer:

Send en kommentar