fredag den 27. april 2007

For vores egen skyld

Kommentar til denne byrådsbeslutning.

Bortset fra nips som frihedsrettigheder, minoritets- og medarbejderbeskyttelse:

Godtager man, at passiv rygning er skadelig i selv små doser, må konklusionen være, at ingen forældre må ryge i deres egne hjem eller biler, hvis deres børn udsættes for røgen, for børnene kan ikke vælge fra. Ej heller må nogen ryge nogen steder hvor ikke-rygere kan komme til at inhalere røgen. Videnskabelige studier må udføres vedrørende spredningskvotienten pr. smøg pr. kubikmeter pr. tid, og nå frem til hvordan udendørs rygeområder bør administreres mht. vindstyrke og retning. Ydermere, vedr. hjemmehjælpere og rengøringsmedarbejdere, bør en tabel laves over spredningen over tid i et lukket rum, mht. beskyttelse efter cigaretten er slukket.

Om et par år er det nok ikke længere sarkastisk ment.

I øvrigt, jævnfør:

Det har 21 ud af 31 byrådsmedlemmer i Roskilde Byråd bestemt på vegne af sine godt 7.500 ansatte.

Med:

Det er et flertal af medarbejderne, som her bestemt det, og i den demokrtaiske proces, så må vi politkere sige ja til det. (sic)

Politikerne må altså sige ja til noget de selv har bestemt. Halleluja.

0 kommentarer:

Send en kommentar