torsdag den 8. maj 2008

Den Hurtige Røde Skole

Hurtigt, med PDF i hånd:

Sundhedsvæsen

1. Hvor kommer pengene fra? Er tanken, at forsvaret skal nedlægges?
2. De grundlæggende problemer omtales ikke: Demografi og løn.
3. Enig i fjernelse af behandlingsgarantien og tilskud til sundhedsforsikring. Egen kæphest.
4. Forbud mod salg af alkohol til folk under 18, går mig imod. For svensk, for formynderisk. 16 år er fint. Omtaler overhovedet ikke forældrenes ansvar.
5. "Krop og sundhed"-time i folkeskolen, hvorfor dog ikke. Sikkert besparende forebyggelse på sigt.
6. "Og det er på tide, at vi satser på reel og effektiv forebyggelse frem for virkningsløse moraliserende kampagner." - forstår jeg som tvang frem for oplysning. Ikke godt. Kan ikke lide tvang.
7. "At omsætte eksisterende viden til handling" uddybes overhovedet ikke. Går ud fra det er oplysning.
8. Moms efter sundhed, tja. Hvis det bliver kalibreret efter momsindtægterne.

Trafik

1. Byplanlægning der begunstiger lav transporttid, selvfølgelig.
2. Mere investering i kollektiv transport fremfor vejnet, fint. Men med hensyn til forretningslivet. Den går ud til Ritt og Klaus i København.
3. Komfort i offentlig transport bliver dyrt, rigtigt dyrt, hvis det skal batte noget.
4. Opprioritering af "cykelinfrastruktur", fint.
5. Tilskud og afgifter mht. transport bliver også dyrt. Fjernelse af kørselsfradraget, fint, det er en planøkonomisk hæslighed.
6. Tvungne partikelfiltre, fint.
7. "Grønne parkeringspladser" lyder urealistisk, det er ikke fordi Københavns indre svømmer over med plads i forvejen.

Indvandring

1. Bruger ordet "integrationsindustrien". Jamen dog. Skal ryddes op i, på basis af effekt. Det burde være selvindlysende.
2. Det hedder "tilsyn", ikke "monitorering". Fucking 'ell.
3. Kvoter af indvandrere i det offentlige er en god idé, såvidt man er kvalificeret. Det ulykkelige er dem, der holdes ude af de gode jobs, selv om de er kvalificeret.
4. Deltagelsespligt, fint.
5. Der mangler et forslag mht. sexet tøj...
6. Antiakademisering, fint. Der er for mange af os alligevel.
7. "Den Danske Drøm om det multietniske samfund..." Good gravy.
8. Ikke et ord om selve omfanget af indvandringen, eller dens kilder. Der er en international vinkel på problemerne, at I ved det.

Boligmarked

1. Den svageste sektion: En masse planøkonomiske forslag, uden nogen diskussion om hvilke vilkår i det sidste årti der har ført til det oppustede boligmarked (lille vink: meget lav og stabil rente, sjove låneformer som f.eks. afdragsfri lån). Risikoen ved disse forslag er ikke bare at boligmarkedet kollapser - det ville det helt sikkert - men at det siden forstenes, fordi ingen gider bygge nyt pga. de gevaldigt mange og dyre krav til nybyggeri.
2. Smileys til udlejere, og mere tilsyn med boligmarkedet, fint. Der er for meget snask.

Alt i alt, mere interessant end både Thorning og Frederiksens tøseteser. Bedre end jeg ventede. Men fuldstændigt uden beregninger, så oplæg til diskussion, og ikke andet.

0 kommentarer:

Send en kommentar