torsdag den 29. maj 2008

Hr Atom slår igen

The Citizen svarer, jeg svarer.
Byg for min skyld gerne et atomkraftværk eller to; men lad være med at afskrive den vedvarende energi, og det er dér, jeg kan være lidt bange, hvis vi skulle vælge at satse på at være dækket af atomenergi om fx 20 år. Det vil sætte udviklingen af vind-, sol og bølgeenergi tilbage herhjemme, formentlig udradere hele industrien som sådan og tvinge den til USA.
Jeg kan ikke prioritere arbejdspladser frem for miljøet. Særligt ikke, når disse arbejdspladser er støttet i hoved og numse, samtidigt med at resten af landet fattes penge og arbejdskraft.

Hvis nogen for i øvrigt kunne finde ud af et samlet tal for hvor meget støtte vindkraftproduktion får, både direkte og indirekte, inkl. eksportstøtte, så vil jeg gerne høre fra dem. Indtil videre har jeg da fundet 228 millioner kroner i "tilskud til erhverv" under Transport- og Energiministeriet i Finansministeriets database, men hvor meget der går til Vestas på denne og andre konti kan jeg ikke sige. Gennemsigtigt er det ikke.

Atomkraft får støtte hvor det bliver bygget, fordi bygningsfasen er dyr og varer noget nær ti år, og ingen private vil sætte penge til i så mange år uden at få noget igen inden da. Men når skidtet så er bygget, så er energien ganske billig.

Støtte til forskning i vindkraft, derimod: Top dollar. Altid.
For så vidt angår det med lagringen og fremtidsteknologier - en termokande og en dypkoger er et godt udgangspunkt. Den skal bare bygges lidt større … det er vel den egentlige udfordring, men så svært kan det vel heller ikke være?

Faktisk gør man det allerede i Skagen. Hvis synet støder, så grav reservoiret ned. Så skal det bare isoleres bedre, vil jeg tro.
Det er en envejsproces: At lave el om til varme for at bruge den til fjernvarme er ikke det samme som en elbank, og man kan ikke bruge fjernvarme til at drive elturbiner. Varme skal være koncentreret for at man kan lave det om til andre energikilder, det skal mindst kunne varme vand op over 100 grader kogepunktet (trykkoger?).
Gør det attraktivt for folk at installere “personlige vindmøller/hjemmemøller” i størrelsesordenen 3-6 kW/h; det drejer sig mest om at tillade, at elmåleren må løbe baglæns i de perioder, hvor folk sender strøm ud på nettet, frem for at man skal installere en svinedyr separat elmåler til møllen.
Igen, lidt af en fremtidsteknologi, som alligevel ikke løser problemet med perioder med ustabilitet. Og dyr: Så vidt jeg har læst, så koster disse hjemmemøller fra 60.000 kr. og opefter. Men det er en teknologi, som folk i almindelighed måske har lettere ved at sluge end kæmpeturbiner, og man gør noget lignende i Storbritannien. I et kredsløb med husbatterier kunne det blive til noget.
De store vindmøllerne larmer? Så flyt dem ud på a’ hav.
Møgdyrt. Det er ikke bare dyrt at bygge til havs - og vedligeholde til havs - det er også et problem med afstanden: Den sluger strøm. For effektivitetens skyld skal kraftværker generelt bygges så tæt på behovet som muligt. Så en massiv satsning på havvindmølleparker skulle være i forbindelse med den førnævnte batterikonstruktion, som stadigt er på det teoretiske stadie (PDF).
Det kræver noget zonelovgivning, noget planarbejde der i langt højere grad trækker ting ned over hovedet på folk, end vi er vant til her til lands - men det kommer en håndfuld atomkraftværker den onde lynemig også til; de kan kun blive placeret gennem en lov vedtaget i Folketinget af et så godt som enstemmigt ting.
Så vil jeg sige, at hvis man alligevel har diktatorisk magt, så kan man lige så godt vælge den billige, gennemprøvede og ukomplicerede løsning - atomkraft - og bruge resten af pengene på dejlige ting som gammeldaws isvafler og sundhedsvæsenet. Men når grænsen for gennemførelsen af et CO2-neutralt energinet udgøres af formørkede vrangforestillinger om atomkraftens ulyksaligheder, så er min energi - ha - bedst brugt på at oplyse mine medmennesker.
Det kræver nogle politikere, der vil sætte sig igennem, trodse en storm af protester fra gud og hvem som helst og træffe nogle beslutninger, de ikke vinder mange stemmer på i dag.

Hold da op, hvor kan jeg ikke få øje på dem. Deri er vi 110 procent enige.
Amen to that.

0 kommentarer:

Send en kommentar