tirsdag den 27. maj 2008

Up and atom!

Den atomkraftvenlige britiske regering har for nyligt udgivet en hvidbog (PDF) med beregninger af atomkraftens udledning af drivhusgasser fra vugge til grav, og inkluderer uranminering, konstruktion, drift og til sidst nedrivning. Bottom line:
The estimated full life cycle emissions from a nuclear power station (7-22gCO2/kWh) are equivalent to between 2 per cent. and 6 per cent. of those of a gas-fired station for every unit of electricity generated. These include all emissions from uranium processing, through construction and decommissioning to the management of radioactive waste.
Udregningerne går i øvrigt ikke ud fra at atombrændslet bliver genbrugt, sådan som det sker i Frankrig. De går også ud fra at maskinerne til minedriften drives af fossile brændstoffer, ikke elektricitet. Igen; det største problem med vind- og solkraft er ikke prisen - det kunne vi nok overleve - men ustabiliteten. Atomkraft har ikke sådanne problemer. Det betyder ikke at man ikke skal effektivisere økonomien via en CO2-skat, det har altid været en god idé. Men det alene er ikke nok, og ingen bør påstå at man ikke kan gøre begge dele.


(via Wired via Politiken. Og jeg vil ikke høre noget om Mr Burns.)

0 kommentarer:

Send en kommentar