onsdag den 27. maj 2009

Næse i grus, numse i vejr

Det er faktisk ikke det frie markeds skyld, at VKO har betalt alt, alt for meget til privathospitalerne. Regeringen har simpelthen ikke sendt udliciteringen i udbud, som Region Hovedstaden og Midtjylland forunderligt nok fandt ud af bragte priserne voldsomt ned. Man har regnet priserne (DRG-taksterne) til privathospitalerne ud fra et indeks, der inkluderer dyre operationer og lange indlæggelser, som privathospitalerne ikke står for. Så de har fået alt for mange penge. Vi ved endnu ikke hvor meget, fordi DF, de fattiges ven, blokerer for offentliggørelsen af Rigsrevisionens rapport. Og selvfølgelig også V og K.

Det, vi har at gøre med, er simpelthen en næsegrus beundring for "det private erhvervsliv".Det er det fænomen, der gør, at hverken USA eller Tysklands regeringer kan få sig selv til at gribe til midlertidig nationalisering af banksektoren, som Valutafonden normalt regner for den mest effektive og billigste løsning (selvfølgelig uden at dette er tilstrækkeligt - det er kun til begrænsning af skaden), og i stedet griber til kreativ bogføring. Det er grunden til, at man er veget tilbage fra at gribe ind mod konkurrenceforvrængende erhvervsstøtte. Det er grunden til, at man ikke forstår, at grundlaget for effektivitet er konkurrence og ikke bare, at en opgave bliver udført af private.

Det får vi alle lov at betale for. Hvis regeringen genindfører behandlingsgarantien på en måned, vil det alligevel stadig være dyrere end simpelthen at give flere penge til overarbejde i det offentlige, idet den i hvert fald midlertidige underkapacitet giver udbyderne fordelen i forhandlingerne. Det ville være et ret oplagt sted at spare, når nu Danmark åbenbart styrer mod et anseligt underskud.

0 kommentarer:

Send en kommentar