fredag den 12. oktober 2007

Glasklokken

Fra Danmark kender vi Folketingets glasklokke. Vi ved, hvordan Borgens journalister indynder sig hos pressecheferne, hvordan de sammen med politikerne deler en fælles virkelighed, der ikke har alt for meget at gøre med den udenfor. Tilsammen er de den politiske elite, fint beskrevet i Kongekabale.

Vi tror vi har det slemt. Men tag glasklokken, og lav den om til et topartissystem, hvor 98% af alle MFere bliver genvalgt ved hvert folketingsvalg. Gør ved checks and balances beslutningsprocessen besværlig og uigennemskuelig. Læg oveni dette et øremærkesystem, integreret lobbyisme, og milliarder af føderale midler at fordele. Så har vi USAs system. Meget værre.

Man taler om The Beltway Establishment i DC. The Beltway er en motorringvej om den føderale hovedstad, indenfor hvilken den politiske elite har sin gang. Det er deres glasklokke, og den er lufttæt. Mange af de politiske problemer, der er i USA, kan uden store problemer føres tilbage til det politiske system. Det er en art social eksperiment, hvor man udsætter en gruppe mennesker for bestemte betingelser, og iagttager deres karakter skifte alt efter disse. For eksempel:

Lav stemmeprocent. Når man kun har to partier at stemme på, ikke stoler på nogen af dem, ønsker noget andet, gider ikke stemme. Også i Storbritannien, til dels i Frankrig.

Træghed. Irakkrigen er et godt eksempel. Lige nu er omtrent 70% af befolkningen imod Irakkrigen, men er reelt uden parti at stemme på. Demokraterne har sagt at de vil ikke affinanciere krigen, ønsker (med Bill Mahers ord) nok snarere at vinde stemmer på den. Stort problem for hele verden, når lederne af verdens mest slagkraftige hær er mere eller mindre isoleret fra virkeligheden udenfor murene.

Nepotisme, smittefare. En opdatering af FISA lægger op til retroaktiv immunitet for teleselskaber der i samklang med administrationen foretog ulovlige aflytninger så langt tilbage som til 2001. Et andet eksempel er sagen om Duke Cunningham, hvor den relevante komité under nyt demokratisk lederskab stadig ikke vil frigive alle dokumenter der vedrører sagen, da det kunne være politisk skadeligt for dem selv.

Etc. Business as usual, siger man. Politiske eliter har man alle vegne. EU er slemt, Frankrig også. Men vi bør være taknemmelige for vores flerpartisystem der gør det muligt at stemme på underlige partier, og af og til gør det muligt at chokere eliten.

Provokeret indlæg.

0 kommentarer:

Send en kommentar