fredag den 4. juli 2008

For i øvrigt

En overset vinkel på Irak herhjemme: Den sunni-arabiske politiske blok, som just er ved at genindtræde i den irakiske regering, repræsenterer faktisk ikke særligt mange af sunni-araberne. Blokken, der hedder Iraks Enighedsfront (IAF på engelsk), har nogenlunde samme forhold til sunni-araberne som al-Malikis Da'wa-parti har til shi'a-araberne, dvs. ikke særligt hjerteligt.

Som gæstebloggeren BfB på Abu Aardvark beskrev det, så er der her også tale om insiders og outsiders. IAF er inde, resten er ude. Og dem udenfor er Vækkelsesrådene og "Iraks Sønner", dvs. de tidligere sunni-oprørere, som Petraeus pacificerede ved at sætte på USAs lønningsliste (10 $ om måneden), samt love dem bod og bedring fra den irakiske regerings side.

IAF har ingen folkelig støtte, ud over den, som de penge, IAF kanaliserer fra staten over til sig selv vha. sin politiske indflydelse, kan købe. Men når de genindtræder i regeringen, så kan folk pege og sige genforsoning.

Marc Lynch refererer en artikel i emiratiske al-Khaleej, der fortæller om et IAF, der sammen med den irakiske regering er ude på at tvinge Vækkelsesrådene ud af lokalvalgene, hvis ikke endda at opløse dem ved tvang. Good times.

0 kommentarer:

Send en kommentar