fredag den 11. juli 2008

Mind the gap

Det er ikke ofte og gerne jeg er enig med Lars Hedegaard, men hans indlæg i Berlingske i dag er lige på.

Det drejer sig om hullet, der ikke blev fortalt videre. Hullet er klargjort i dette direktiv, der er baseret på en tidligere kendelse fra EU-domstolen, hvor "arbejdskraftens frie bevægelighed" blev fortolket til også at inkludere familiemedlemmer, der ikke er borgere i EU. Om det kan omgås eller ej vil jeg overlade til juristerne, for dette drejer sig om politik.

Det er nødvendigt at kunne kontrollere indvandring. Simpelthen. At bestemme hvorledes, hvorfra og hvor mange indvandrere er lige så vigtigt som at vedligeholde kloaknettet, styre trafiklysene, levere elektricitet, og holde budgettet. Jeg har efterhånden skrevet om skidtet en del gange, så vil blot linke tilbage til en tidligere skrivelse jeg har begået, og opsummere: Det drejer sig om at bøde for springet mellem land og by, mellem fattig og rig, mellem patriarker og kvindefrigørelse. Det drejer sig om at forhindre at den sociale arv bliver cementeret i hudfarve.

Hvis EU-domstolen ved sin kontroversielle kendelse undergraver vores mulighed for at styre indvandringen, så må vi trække os ud af EU. Ikke blot fordi dette ødelægger VKOs politik, men fordi den også vil ødelægge enhver fremtidig regerings. Det er en suverænitet, man ikke bør afgive. Så vigtigt er det.

---

Kronikken er også god i dag. For i øvrigt.

0 kommentarer:

Send en kommentar