tirsdag den 24. juli 2007

Spørgsmål til E, spørgsmål til V

Til Enhedslisten:

Er de tolke, som er fløjet til Danmark, landsforrædere? Hvis ja, skal de udleveres til Irak, hvis den irakiske regering beder om det?

Er ETAs kamp mod Madrid og Paris en legitim modstandskamp? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad med FARC i Colombia?

Var Nordalliancens kamp mod talebanerne en legitim modstandsbevægelse? Hvis ja, hvorfor er regeringen i Kabul i dag ikke legitim? Hvis pakistanske talebanere erobrer Afghanistan, er de så besættelsesstyrker?

Er det eneste kriterie for legitimiteten af en modstandskamp dens folkelige støtte?

Kan en modstandsbevægelses metoder nogensinde delegitimisere den? I så fald, beror en modstandsbevægelses legitimitet sig på dens moral?

Hvis to modstandsbevægelser slås mod hinanden, er de stadig begge legitime? Hvis den ene tager magten, og den anden kæmper videre mod den ene, er den anden så stadig en legitim modstandsbevægelse?

Til VKO:

Hvorledes påvirker invasionens porøse grundlag den irakiske regerings legitimitet?

Hvis den irakiske regering ikke er repræsentativ, er det så nok at den er godkendt af FN? Hvis ja, hvorfor er FN en juridisk autoritet nu, og ikke før invasionen?

Er det eneste kriterie for en regerings legitimitet dens folkeretslige grundlag? Hvad med dens folkelige opbakning? Hvad hvis den kun har opbakning hos et begrænset udsnit af befolkningen?

Hvis Iraks regering er indblandet i tortur og drab på civile, gør det modstandskampen legitim?

Er en modstandskamp legitim, hvis den kæmper for national suverænitet? Hvorledes spiller hærens og oprørernes metoder ind? Hvorfor skulle de overhovedet spille ind?

Når meningsundersøgelser viser at den menige iraker betragter de udenlandske styrker som besættelsesstyrker, hvordan kan Iraks regering kaldes repræsentativ, hvis den betragter de udenlandske styrker som allierede?

Var det i orden, at de allierede bombede tyske og japanske civile? Gælder det samme for palæstinensiske angreb på israelske civile, og omvendt?

---

Jeg forventer ikke at nogen kan svare uden at slå krøller på sig selv.

0 kommentarer:

Send en kommentar